Акредитација установе и студијских програма

Уверење о акредитацији високошколске установе

Уверење о акредитацији студијског програма основних струковних студија - Друмски саобраћај

Уверење о акредитацији студијског програма основних струковних студија - Машинство са модулима Производно машинство, Инжењерска информатика, Заштита на раду

Уверење о акредитацији студијског програма специјалистичких струковних студија - Машинство са модулима Производно машинство, Термотехника

Уверење о акредитацији студијског програма специјалистичких струковних студија - Управљање и безбедност друмског саобраћаја са модулима Управљање друмског саобраћаја, Безбедност друмског саобраћаја

Уверење о акредитацији студијског програма специјалистичких струковних студија - Заштита на раду

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.