Студијски програм ОСС Друмски саобраћај

Ниво студија:

Основне струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Струковни инжењер саобраћаја

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Друмски саобраћај

Трајање студија:

три године / шест семестра

Укупан број ЕСПБ:

180 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Студијски програм ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ студенте оспособљава за послове:

  • планирање и организација транспортних процеса (у теретном, путничком и јавном градском транспорту),
  • планирање и организација процеса одржавања возила,
  • организација рада возних паркова,
  • логистика и логистички процеси,
  • регулисање саобраћаја на путној мрежи,
  • безбедност саобраћаја,
  • планирање саобраћаја и транспорта,
  • менаџмент у саобраћају.

Сврха студијског програма Друмски саобраћај је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и занимања, тј. њихово оспособљавање за квалитетан стручан рад на практичним задацима анализе безбедности и регулисање саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја у друштвеном систему, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта

Студије су организоване са циљем да се студенти оспособе за самостално обављање послова и задатака из области саобраћаја, као и да се привреди обезбеде квалитетни стручњаци који директно могу да се укључе у праксу.

Наставници и сарадници на студијском програму
Име и презиме наставника/сарадника E-mail адреса CV
др Предраг Станојевић
професор струковних студија
stanojevicpredrag@yahoo.com
др Слободан Миладиновић
професор струковних студија
miladinovicslobodan21@gmail.com
др Предраг Ралевић
професор струковних студија
ralevicpredrag@gmail.com
др Дамњан Радосављевић
професор струковних студија
damnjanr@open.telekom.rs
др Срђан Јовић
ванредни професор
jovic003@gmail.com
др Драгана Ваљаревић
доцент
dragana.valjarevic@pr.ac.rs
др Милан Мутавџић
професор струковних студија
mutavdzicmilan57@gmail.com
др Бојан Јовановић
професор струковних студија
bojanjovanovic85@hotmail.com
мр Радивоје Вукашиновић
професор струковних студија
vukasradivoje@gmail.com
мр Бранислав Цвејић
предавач
----
мр Ненад Марковић
предавач
nen.mark74@yahoo.com
мр Влатко Вуковић
предавач
vukvlatko@gmail.com
Јелена Рајовић
наставник страног језика
gvozdena2001@yahoo.com
Александар Скулић
наставник практичне наставе
aleksandarskulic@gmail.com
Небојша Васић
наставник практичне наставе
v_nebojsaobracajni@yahoo.com
Драгана Јакшић
наставник практичне наставе
draganajaksic@vtsurosevac.com
Ивана Радуловић
сарадник у настави
ivanaradulovic1974@gmail.com
Милош Милуновић
сарадник у настави
milunovic-milos@open.telekom.rs
Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.