Студијски програм ОСС Машинство - Модул: Инжењерска информатика

Ниво студија:

Основне струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Струковни инжењер машинства

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Машинско инжењерство

Трајање студија:

три године / шест семестра

Укупан број ЕСПБ:

180 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Школе, као и постављеним стандардима квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Школе у школовању инжењера сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Такође, реализацијом овог студијског програма школују се инжењери машинства који поседују квалитетна практична знања у европским и светским оквирима, што се гарантује курикулумима који су усаглашени са референтним факултетима у Европи.

Наставници и сарадници на студијском програму
Име и презиме наставника/сарадника E-mail адреса CV
др Слободан Миладиновић
професор струковних студија
miladinovicslobodan21@gmail.com
др Дамњан Радосављевић
професор струковних студија
damnjanr@open.telekom.rs
др Драгана Ваљаревић
доцент
dragana.valjarevic@pr.ac.rs
др Милан Мутавџић
професор струковних студија
----
др Мирјана Гаљак
професор струковних студија
----
др Срђан Јовић
ванредни професор
----
мр Радивоје Вукашиновић
професор струковних студија
vukasradivoje@gmail.com
мр Бранислав Цвејић
предавач
----
мр Ненад Марковић
предавач
nen.mark74@yahoo.com
Јелена Рајовић
наставник страног језика
gvozdena2001@yahoo.com
Александар Скулић
сарадник у настави
aleksandarskulic@gmail.com
Ивана Радуловић
сарадник у настави
----
Милош Милуновић
сарадник у настави
----
Миливоје Јовановић
сарадник у настави
----
Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.