Ненаставно особље

Милорад Ристић, дипл. правник

Секретар

Телефон: 028/84-108

Гордана Лешевић, дипл. ецц.

Шеф рачуноводства

Наташа Милић, дипл. ецц.

Шеф студентске службе

Телефон: 028/84-106

Маја Милојевић, економиста

Контиста

Телефон: 028/84-106

http://www.zivkovicdejan.com/

Дејан Живковић, инг. саоб.

Виши технички сарадник - програмер

zile028@gmail.com

www.zivkovicdejan.com

Зоран Бараћ

Библиотекар

Драгољуб Лешевић

Домар

Ненад Радосављевић

Радник у скриптарници

Драгана Трајковић

Курир - хигијеничар

Марина Јеленић

Курир - хигијеничар

Слободан Раховић

Курир - хигијеничар

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.