Основни подаци школе

Назив школе: Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу
Адреса школе: 24. Новембра бб, 38218 Лепосавић, Република Србија
Телефони:
Директор: 028/84-103
Помоћник директора за наставу: 028/84-105
Секретар: 028/84-108
Студентска служба: 028/84-106
Факс: 028/84-106
Директор: др Предраг Станојевић, професор струковних студија
Секретар: Милорад Ристић, дипломирани правник
Помоћник директора за наставу: мр Ненад Марковић, предавач
Шефови студијских програма:
мр Влатко Вуковић, шеф студијског програма Друмски саобраћај - основне струковне студије
мр Радивоје Вукашиновић, шеф студијског програма Машинство - основне струковне студије
др Слободан Миладиновић, шеф студијског програма Машинство - специјалистичке струковне студије
др Предраг Ралевић, шеф студијског програма Управљање и безбедност друмског саобраћаја - специјалистичке струковне студије
др Мирјана Гаљак, шеф студијског програма Заштита на раду - специјалистичке струковне студије
Жиро рачун: 840-1247666-69, број модела 97 са позивом на број 04940-17
ПИБ: 101262966
Шифра делатности: 85.42 Високо образовање-први и други степен високог образовања
Матични број: 09027173
Регистарски број: 2420013910
Web: www.vtsurosevac.com
E-mail: vts.uros@sezampro.rs
Чланови савета школе:
др Слободан Миладиновић, председник савета школе
Стојан Дончић, члан
Зоран Пешић, члан
Младен Ђоровић, члан
др Предраг Ралевић, професор струковних студија
др Мирјана Гаљак, професор струковних студија
мр Радивоје Вукашиновић, професор струковних студија
мр Мухамед Сарван, предавач
мр Бранислав Цвејић, предавач
Јелена Рајовић, предавач
Александар Скулић, стручни сарадник
Милорад Ристић, секретар
Наташа Милић, шеф студентске службе
Дејан Живковић, виши технички сарадник
Петко Милосављевић, председник студентског парламента
Раденко Ковачевић, члан студентског парламента
Нина Рачић, члан студентског парламента
Милош Којић, заменик члана студентског парламента
Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.