Међународни пројекти

Висока техничка школа струковних студија из Урошевца као партнер учествује у реализацији међународног пројекта Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) у оквиру Erasmus+ програма Европске уније.
Детаљније: www.natrisk.ni.ac.rs

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.