Међународни пројекти

Висока техничка школа струковних студија из Урошевца као партнер учествује у реализацији међународног пројекта Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) у оквиру Erasmus+ програма Европске уније (2016-2019).
Детаљније: www.natrisk.ni.ac.rs

Висока техничка школа струковних студија из Урошевца као партнер учествује у реализацији међународног пројекта Development of master curricula for Electrical Energy Markets and Engineering Education - ELEMEND у оквиру Erasmus+ програма Европске уније (2017-2020).
Детаљније: www.elemend.ba

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.