Студијски програм: ССС Машинство - Модул: Термотехника

РБ Шифра Назив предмета Сем. Часови активне наставе ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 12731 Енглески језик – виши курс I 2 2 6
2 12732 Методе истраживања и научнe комуникaциjе I 2 2 6
3 12733 Техничка дијагностика I 2 2 6
4 12734 Трибологија I 2 2 6
5   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)        
5.1 12737 Oбновљиви извори енергије - виши курс I 2 2 6
5.2 12738 Постројења и инсталације под притиском I 2 2 6
6 12742 Термоенергетска постројења II 4 3 7
7 12744 Безбедност и здравље на раду II 3 4 7
8   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)        
8.1 12748 Енергетска ефикасност II 3 3 7
8.2 12749 Системи климатизације, грејања, хлађења и вентилације II 3 3 7
9 12752 Стручна пракса II 2
10 12753 Специјалистички рад II 7
Укупно ЕСПБ 60