Студијски програм: ССС Управљање и безбедност друмског саобраћаја - Модул: Управљање друмског саобраћаја

РБ Шифра Назив предмета Сем. Часови активне наставе ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 21111 Енглески језик – виши курс I 2 2 7
2 21112 Законска регулатива у међународном друмском саобраћају I 3 3 8
3 21113 Одржавање саобраћајних и транспортних средстава I 2 2 7
4 21114 Методе истраживања и научнe комуникaциjе I 3 3 8
5 21115 Безбедност и здравље на раду II 3 3 5
6   Изборни предмет 1 (бира се 2 од 4)        
6.1 21116 Логистика у друмском саобраћају и транспорту II 4 4 6
6.2 21117 Стратегијско планирање у саобраћају и транспорту II 4 4 6
6.3 21118 Друмски транспорт опасног терета - виши курс II 4 4 6
6.4 21119 Управљање квалитетом услуга у саобраћају и транспорту II 4 4 6
7 21120 Стручна пракса II 3
8 21121 Специјалистички рад II 10
Укупно ЕСПБ 60