Студијски програм: ССС Заштита на раду

РБ Шифра Назив предмета Сем. Часови активне наставе ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 32731 Енглески језик – виши курс I 2 2 6
2 32732 Методе истраживања и научнe комуникaциjе I 2 2 6
3 32733 Опасне материје и отпад I 2 2 6
4 32734 Ергономско пројектовање I 2 2 6
5   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)        
5.1 32735 Образовање за заштиту на раду I 2 2 6
5.2 32736 Професионални ризик I 2 2 6
6 32737 Одрживи развој и заштита животне средине II 4 3 7
7 32738 Кризе, ванредне ситуације и заштита II 3 4 7
8   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)        
8.1 32740 Управљање и развој људских ресурса у заштити II 3 3 6
8.2 32741 Безбедност и здравље на раду II 3 3 6
9 32742 Стручна пракса II 2
10 32743 Специјалистички рад II 8
Укупно ЕСПБ 60