Упис

Основне струковне студије

Студијски програми основних струковних студија

Студенти који се финансирају из буџета

Студенти који плаћају школарину - самофинансирајући

Укупно за упис

Друмски саобраћај

40

20

60

Машинство са модулима

Производно машинство

60

60

120

Заштита на раду

Инжењерска информатика

Укупно

100

80

180

Услови уписа:

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену средњу техничку школу, гимназију III или IV степен стручне спреме:

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

Висина школарине за домаће држављане износи 42.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у три једнаке годишње рате.

Након завршених основних струковних студија студентима се пружа могућност и даљег студирања на специјалистичким струковним студијама у овој школи.

Рокови за упис:

Конкурсни рокови

Први конкурсни рок

Други конкурсни рок

Пријављивање кандидата

25., 26. и 27.
јуна 2018. године

27., 28. и 29.
августа 2018. године

Полагање пријемног испита

04. јула 2018. године
у 12.00 часова

05. септембра 2018. године
у 12.00 часова

Упис кандидата

од 09-13. јула
2018. године

од 10-19. септембра
2018. године

Студенти који стекну право на упис подносе следећу документацију:

Специјалистичке струковне студије

Студијски програми специјалистичких струковних студија

Студенти који плаћају школарину - самофинансирајући

Машинство са модулима

Проиводно машинство

16

Термотехника

Заштита на раду

16

Управљање и безбедност друмског саобраћаја са модулима

Управљање друмског саобраћаја

16

Безбедност друмског саобраћаја

Укупно

48

Услови уписа:

Право учешћа на конкурс имају кандидати који су завршили први степен струковних студија (са 180 ЕСПБ) одговарајућег студијског програма.

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

Висина школарине за домаће држављане износи 60.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у шест једнаких годишњих рата.

Рокови за упис:

Пријављивање и упис кандидата од 26. септембра до 14. октобра 2018. године

Информатор можете преузети овде

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.