Зборници радова

У Зборнику радова Високе техничке школе струковних студија из Урошевца објављују се радови који се баве актуелним темама у различитим научним областима и то:

 • Машинство
 • Заштита на раду
 • Саобраћај
 • Електротехника
 • Економија
 • Информационе технологије
 • Страни језик

Аутори радова су углавном наставници, сарадници и студенти Високе техничке школе струковних студија из Урошевца, али је Зборник отворен и за наставнике и сараднике из других средина који се баве сличном тематиком.

Уредништво Зборника настоји да се његов квалитет све више повећава, како по озбиљности и актуелности радова који се у њему објављују, тако и по урећивачким стандардима.

Зборник радова се објављује у штампаној и електронској форми. Аутори достављају радове у електронском формату (MS Word, у doc. или .docx формату). Ради боље припреме рукописа, ауторима се препоручује да користе Образац за писање текстова који.

Зборник радова је доступан на сајту институције и на националном библиотечком информационом систему COBISS.SR

Главни и одговорни уредник:

 • Милорад Ристић, секретар

Технички уредник:

 • мр Ненад Марковић, дипл. инг. ел.

Компјутерска обрада:

 • Дејан Живковић, инг. саобр.

Редакциони одбор:

 • др Слободан Миладиновић, председник
 • др Бојан Јовановић, члан
 • др Милан Мутавџић, члан
 • др Мирјана Гаљак, члан
 • др Предраг Ралевић, члан
 • Јелена Рајовић, члан

Радови се могу слати на vts.uros@sezampro.rs

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.