Ценовник услуга

Редни број Врста услуге Цена
1. Упис године основних струковних студија за самофинансирајуће студенте (у три рате) 42.000,00
2. Упис године на специјалистичким струковним студијама (у шест рата) 60.000,00
3. Накнада трошкова поновног уписа предмета из претходних година студија ЕСПБ х 700,00
4. Поновни упис године основних струковних студија ЕСПБ (неположених испита) х 700,00
5. Поновни упис године основних специјалистичких студија ЕСПБ (неположених испита) х 1.000,00
6. Овера семестра за самофинансирајуће студенте 2.000,00
7. Овера семестра за студентекоји се финансирају из буџета 1.000,00
8. Овера семестра и упис године по истеку рока (за све студенте) 3.000,00
9. Пријава испита за студенте из буџета 400,00
10. Пријава испита за самофинансирајуће студенте 800,00
11. Накнада за пријаву испита по истеку рока за све студенте 500,00
12. Накнада за пријаву испита на дан испита за све студенте 1.000,00
13. Признавање испита за студенте који прелазе са друге високе школе или факултета (по испиту) 800,00
14. Пријава испита за студенте који полажу испит пред комисијом 1.000,00
15. Одбрана и пријава завршног рада 8.000,00
16. Одбрана и пријава специјалистичког рада 10.000,00
17. Издавање дипломе и додатка дипломи 8.000,00
18. Ванредно издавање дипломе и додатка дипломи још 3.000,00
19. Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи 8.000,00
20. Издавање дупликата индекса 2.000,00
21. Издавање уверења о положеним испитима за све студенте 3.000,00
22. Издавање потврде о статусу осим за студентски дом, превоз и студентску мензу 500,00
23. Испис са високе школе 2.500,00
24. Промена смера за све студенте 3.000,00
25. Полагање пријемног испита 2.000,00
26. Признавање положеног пријемног испита са друге високе школе или факултета 1.000,00
27. Трошкови уписа (индекс, студентски фонд, наставни план и програм) 3.000,00
28. Трошкови уписа, студентски фонд, при упису и обнови II и III године струковних студија 2.500,00
29. Наставни план и програм свих нивоа студија 500,00
30. Издавање уверења о положеним испитима 3.000,00
31. Трошкови признавања права на усклађивање звања за студенте који су завршили студије у овој школи по старом Наставном плану и програму из 2002/2003. године 12.000,00 и 13.500,00
Ценовник услуга у електронској форми можете преузети ==>