Циљеви студијског програм ОСС Друмски саобраћај

Општи циљ извођења студијског програма Друмски саобраћај јесте оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаних за планирање, организацију, безбедност и регулисање саобраћаја, затим примену управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из области студија.

Посебни циљеви студијског програма су стицање неопходних знања и вештина за:

Циљеви студијског програма Друмски саобраћај укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера друмског саобраћаја.