Студијски програм ОСС Друмски саобраћај

Ниво студија:

Основне струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Струковни инжењер саобраћаја

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Друмски саобраћај

Трајање студија:

три године / шест семестра

Укупан број ЕСПБ:

180 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Студијски програм ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ студенте оспособљава за послове:

  • планирање и организација транспортних процеса (у теретном, путничком и јавном градском транспорту),
  • планирање и организација процеса одржавања возила,
  • организација рада возних паркова,
  • логистика и логистички процеси,
  • регулисање саобраћаја на путној мрежи,
  • безбедност саобраћаја,
  • планирање саобраћаја и транспорта,
  • менаџмент у саобраћају.

Сврха студијског програма Друмски саобраћај је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и занимања, тј. њихово оспособљавање за квалитетан стручан рад на практичним задацима анализе безбедности и регулисање саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја у друштвеном систему, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта

Студије су организоване са циљем да се студенти оспособе за самостално обављање послова и задатака из области саобраћаја, као и да се привреди обезбеде квалитетни стручњаци који директно могу да се укључе у праксу.

Наставници и сарадници на студијском програму
Име и презиме наставника/сарадника CV

др Предраг Станојевић

професор струковних студија

stanojevicpredrag@yahoo.com

др Ненад Марковић

професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

др Слободан Миладиновић

професор струковних студија

miladinovicslobodan21@gmail.com

др Предраг Ралевић

професор струковних студија

ralevicpredrag@gmail.com

др Дамњан Радосављевић

професор струковних студија

damnjanr@open.telekom.rs

др Срђан Јовић

ванредни професор

jovic003@gmail.com

др Драгана Ваљаревић

доцент

dragana.valjarevic@pr.ac.rs

др Милан Мутавџић

професор струковних студија

mutavdzicmilan57@gmail.com

др Бојан Јовановић

професор струковних студија

bojanjovanovic85@hotmail.com

др Вељко Радичевић

виши предавач

veljkoradi@gmail.com

мр Радивоје Вукашиновић

професор струковних студија

vukasradivoje@gmail.com

мр Бранислав Цвејић

предавач

----

мр Влатко Вуковић

предавач

vukvlatko@gmail.com

Јелена Рајовић

наставник страног језика

gvozdena2001@yahoo.com

Александар Скулић

наставник практичне наставе

aleksandarskulic@gmail.com

Небојша Васић

наставник практичне наставе

v_nebojsaobracajni@yahoo.com

Драгана Јакшић

наставник практичне наставе

draganajaksic@vtsurosevac.com

Ивана Радуловић

сарадник у настави

ivanaradulovic1974@gmail.com

Милош Милуновић

сарадник у настави

milunovic-milos@open.telekom.rs