Студијски програм ОСС Машинство - Модул: Инжењерска информатика

Ниво студија:

Основне струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Струковни инжењер машинства

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Машинско инжењерство

Трајање студија:

три године / шест семестра

Укупан број ЕСПБ:

180 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Школе, као и постављеним стандардима квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Школе у школовању инжењера сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Такође, реализацијом овог студијског програма школују се инжењери машинства који поседују квалитетна практична знања у европским и светским оквирима, што се гарантује курикулумима који су усаглашени са референтним факултетима у Европи.

Наставници и сарадници на студијском програму
Име и презиме наставника/сарадника CV

др Ненад Марковић

професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

др Слободан Миладиновић

професор струковних студија

miladinovicslobodan21@gmail.com

др Дамњан Радосављевић

професор струковних студија

damnjanr@open.telekom.rs

др Срђан Јовић

ванредни професор

jovic003@gmail.com

др Драгана Ваљаревић

доцент

dragana.valjarevic@pr.ac.rs

др Милан Мутавџић

професор струковних студија

mutavdzicmilan57@gmail.com

др Мухамед Сарван

професор струковних студија

muksar@hotmail.com

др Бојан Јовановић

професор струковних студија

bojanjovanovic85@hotmail.com

др Мирјана Гаљак

професор струковних студија

marta7@ptt.rs

мр Радивоје Вукашиновић

професор струковних студија

vukasradivoje@gmail.com

мр Бранислав Цвејић

предавач

----

Јелена Рајовић

наставник страног језика

gvozdena2001@yahoo.com

Александар Скулић

наставник практичне наставе

aleksandarskulic@gmail.com

Ивана Радуловић

сарадник у настави

ivanaradulovic1974@gmail.com

Милош Милуновић

сарадник у настави

milunovic-milos@open.telekom.rs

Миливоје Јовановић

сарадник у настави

milivoje.s.jovanovic@gmail.com

Бојана Живковић

сарадник у настави

bojanaz1981@gmail.com