Компетенције студијског програм ОСС Машинство - модул: Заштита на раду

Опште компетенције:

Предметно-специфичне компетенције:

Завршетком студијског програма Машинство - модул: Заштита на раду полазник стиче компетенције рада на пословима из области машинства средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области уз могућности наставка високог образовања на специјалистичким студијама.