Распореди наставе

Основне струковне студије

Студијски програм

Наставни план

Друмски саобраћај

из 2014

Производно машинство

из 2014

Заштита на раду

из 2014

Инжењерска информатика

из 2014


Специјалистичке струковне студије

Студијски програм

Наставни план

Машинство

из 2015

Заштита на раду

из 2015

Управљање и безбедност друмског саобраћаја

из 2015