Распореди наставе

Основне струковне студије

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Производно машинство

Прва година

Друга година

Трећа година

Заштита на раду

Прва година

Друга година

Трећа година

Инжењерска информатика

Прва година

Друга година

Трећа година

Друмски саобраћај

Прва година

Друга година

Трећа година

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Производно машинство

Прва година

Друга година

Трећа година

Заштита на раду

Прва година

Друга година

Трећа година

Инжењерска информатика

Прва година

Друга година

Трећа година

Друмски саобраћај

Прва година

Друга година

Трећа година


Специјалистичке струковне студије

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Машинство

Прва година

Заштита на раду

Прва година

Управљање и безбедност друмског саобраћаја

Прва година

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Машинство

Прва година

Заштита на раду

Прва година

Управљање и безбедност друмског саобраћаја

Прва година