Активности у TRAFSAF пројекту

МОНИТОРИНГ TRAFSAF ПРОЈЕКТА

Као део редовне активности у оквиру TRAFSAF пројекта подразумева се и редовна контрола/мониторинг од стране НЕО на Косову. Прва посета/контрола оваквог типа одржана је 27.03.2019. године у просторијама Факултета техничких наука. Мониторинг је организован на захтев господина Горана Лазића, националног ERASMUS+ службеника, а у сарадњи са нашим пројектним партнерима са УПКМ. Овом приликом наша установа је представила све активности и задатке који су предвиђени у оквиру TRAFSAF пројекта.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА TRAFSAF

11.03.2019. године у просторијама Високе техничке школе Урошевац – Лепосавић одржана је промоција ERASMUS+ пројектa - Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија- TRAFSAF (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies). На промоцији су представљени циљеви и очекивани исходи пројекта. Такође, представљени су партнери из Европске уније и земаља Западног Балкана који ће својим активним учешћем, заједно са нашом институцијом, допринети постизању крајњег циља пројекта- а то је унапређење студијског програма основних струковних студија из облати безбедности саобраћаја.

Промоцији су присуствовали студенти и наставници ВТШСС Урошевац – Лепосавић.

САСТАНАК У БРИСЕЛУ

У периоду од 28. до 29. јануара 2019. године у Бриселу је одржан састанак носиоца пројекта у оквиру Ерасмус+ програма изградња капацитета у високом образовању. Састанку је присуствовао и представник наше школе а поводом ТРАФСАФ (TRAFSAF) пројекта. На састанку се расправљало о имплементацији, менаџменту као и о осталим активностима које се тичу пројекта. Организатор састанка је ЕАЦЕА (EACEA-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Европске комисије.

УВОДНИ САСТАНАК (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE TRAFSAF пројекта

Уводни састанак (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE TRAFSAF пројекта Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија- (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies) одржан је од 15.01. до 16.01.2019. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици- Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Пројекат финансира Европска комисија у оквиру Ерасмус плус програма,а чини га конзорцијум од 16 партнера, четири из земаља чланица Европске уније и 12 из земаља Западног Балкана. Носилац пројекта је Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Као један од партнера, Висока техничка школа струковних студија Урошевац – Лепосавић је имала прилику да на уводном састанку представи свој досадашњи рад и активности као и будуће планове везане за унапређење наставе.

На састанку су представљени радни пакети пројекта, носиоци радних пакета као и обавезе свих партнера у оквиру пројекта.