ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ УРОШЕВЦА
са привременим седиштем у Лепосавићу
ВТШСС УРОШЕВАЦ
са п.с. у Лепосавићу

Галерија

УЛАЗ

хол 1

амфитеатар С-3

учионица 1

учионица 2

кабинет к-1

хол 2

амфитеатар с-1

амфитеатар с-2

рачунски центар рц-1

рачунски центар рц-2

библиотека