АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Јавне одбране радова

Одбрана Завршног рада

Дана 23.03.2021. године у 10:30:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Радосавњевић Милица јавно ће обавити одбрану Завршног рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 15.12.2020. године у 12:00:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Прлинчевић Милан јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 01.12.2020. године у 12:00:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Мојсиловић Јован јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 01.12.2020. године у 12:30:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Миленковић Марко јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 10.11.2020. године у 12:00:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Наташа Премовић јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 09.11.2020. године у 12:00:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Михајловић Небојша јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом: