АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Јавне одбране радова

Одбрана Мастер рада

Дана 28.12.2021. године у 12:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Лазар Јанићијевић јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 28.12.2021. године у 13:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Лазар Миливојевић јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 30.11.2021. године у 10:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Стојковић Страхиња јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 20.10.2021. године у 11:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Павловић Александар јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 30.09.2021. године у 10:30:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Јовановић Љубиша јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 30.09.2021. године у 11:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Шућур Никола јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 30.09.2021. године у 10:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Стефановић Александар јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 12.07.2021. године у 10:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Пантовић Андрија јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 12.07.2021. године у 11:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Димитријевић Мирослав јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 12.07.2021. године у 11:30:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Дробњаковић Војин јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 12.07.2021. године у 12:00:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Александра Златановић јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 15.12.2020. године у 12:00:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Прлинчевић Милан јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 01.12.2020. године у 12:00:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Мојсиловић Јован јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 01.12.2020. године у 12:30:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Миленковић Марко јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 10.11.2020. године у 12:00:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Наташа Премовић јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом:

Одбрана Мастер рада

Дана 09.11.2020. године у 12:00:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Михајловић Небојша јавно ће обавити одбрану Мастер рада под насловом: