АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Јавне одбране радова

Одбрана мастер рада

Дана 15.12.2020. године у 12,00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Прлинчевић Милан јавно ће бранити мастер рад под насловом:

Одбрана мастер рада

Дана 01.12.2020. године у 12,00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Мојсиловић Јован јавно ће бранити мастер рад под насловом:

Одбрана мастер рада

Дана 01.12.2020. године у 12,30 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Миленковић Марко јавно ће бранити мастер рад под насловом:

Одбрана мастер рада

Дана 10.11.2020. године у 12,00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Премовић Наташа јавно ће бранити мастер рад под насловом:

Одбрана мастер рада

Дана 09.11.2020. године у 12,00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Михајловић Небојша јавно ће бранити мастер рад под насловом: