Студијски програм ОСС Машинство - Модул: Производно машинство

Ниво студија:

Основне струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Струковни инжењер машинства

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Машинско инжењерство

Трајање студија:

три године / шест семестра

Укупан број ЕСПБ:

180 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Школе, као и постављеним стандардима квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Школе у школовању инжењера сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Такође, реализацијом овог студијског програма школују се инжењери машинства који поседују квалитетна практична знања у европским и светским оквирима, што се гарантује курикулумима који су усаглашени са референтним факултетима у Европи.

Наставници и сарадници на студијском програму

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

др Милан Мутавџић

Професор струковних студија

др Вукоје Вукојевић

Професор струковних студија

др Бојан Јовановић

Професор струковних студија

bojanjovanovic85@hotmail.com

др Срђан Јовић

Редовни професор

jovic003@gmail.com

др Милан Ђорђевић

Доцент

milan.djordjevic@pr.ac.rs

др Драгана Ваљаревић

Ванредни професор

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com

Александар Скулић

Наставник практичне наставе

aleksandarskulic@gmail.com

Миливоје Јовановић

Наставник практичне наставе

milivoje.s.jovanovic@gmail.com

Милош Милуновић

Наставник практичне наставе

milunovic-milos@open.telekom.rs