АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Циљеви студијског програма ССС Нове енергетске технологије

Основни циљ студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије је да се на квалитетан, савремен и приступачан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни инжењери специјалисти нових енергетских технологија. Основни циљеви студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије усклађени су са образовним циљевима и друштвеном мисијом Школе од којих ћемо издвојити:

  • постизање образовног процеса у складу са највишим стандардима и усклађеност са поставкама Болоњског процеса;
  • образовање оријентисано ка студентима, њиховим стварним могућностима и способностима учења;
  • подстицање индивидуалног учења студената кроз самостални и групни рад; велики избор програмских садржаја кроз избор из групе изборних предмета;
  • развијање новог техничког, економског и еколошки опредељеног размишљања студената, сходно актуелном техно-економском моменту.
ciljevi

Студијски програм специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије је усмерен на перманентну сарадњу са привредним и друштвеним организацијама у области нових енергетских технологија, како би се сагледали захтеви и потребе окружења у циљу осавремењавања садржаја и метода наставног процеса.