Студијски програм: ССС Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Ниво студија:

Специјалистичке струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Трајање студија:

једна година / два семестра

Укупан број ЕСПБ:

60 ЕСПБ

Наставни план

2018

Циљеви и компетенције

Сврха Студијског програма је да се школују стручњаци који ће изграђивати окружење у којем ће се промовисати основни циљеви који се огледају у заштити на раду, заштити животне средине и заштити општих друштвених интереса, што заједно доприноси подизању укупног квалитета живота.

Студијски програм Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области заштите на раду.

У складу са Мисијом школе, Студијски програм омогућава приступачно и савремено, високо квалитетно образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца. Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују специјалисти стуковни инжењери заштите од катастрофалних догађаја и пожара који поседују компетентност, компарабилност и компетитивност у европским и светским оквирима.

Наставници и сарадници на студијском програму

др Предраг Станојевић

Професор струковних студија

stanojevicpredrag@yahoo.com

др Мирјана Гаљак

Професор струковних студија

marta7@ptt.rs

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com