Регистрација

Све податке уносити ћирилицом, уписати тачну E-mail адресу како би сте добили приступне параметре за приступ Moodle платформи.

Уколико још увек не знате ваш број индекса то можете проверити ОВДЕ