Пример попуњавања пријаве испита

Примери попуњавања уплатнице

У случају да на месту где уплаћујете не прихвати позив на број, уплату можете извршити и без позива на број.

Студентски фонд за упис у прву годину студија

Студентски фонд за упис у другу и трећу годину студија

Овера семестра - буџет

Овера семестра - самофинансирајући

Пријава испита - буџет

Пријава испита - самофинансирајући

Полагање пријемног испита

Издавање потврде

Рата школарине

Овде можете погледати комплетан ценовник услуга.