Зборници радова

У Зборнику радова Високе техничке школе струковних студија из Урошевца објављују се радови који се баве актуелним темама у различитим научним областима и то:

Аутори радова су углавном наставници, сарадници и студенти Високе техничке школе струковних студија из Урошевца, али је Зборник отворен и за наставнике и сараднике из других средина који се баве сличном тематиком.

Уредништво Зборника настоји да се његов квалитет све више повећава, како по озбиљности и актуелности радова који се у њему објављују, тако и по урећивачким стандардима.

Зборник радова се објављује у штампаној и електронској форми. Аутори достављају радове у електронском формату (MS Word, у doc. или .docx формату). Ради боље припреме рукописа, ауторима се препоручује да користе Образац за писање текстова који могу преузети овде.

Зборник радова је доступан на сајту институције и на националном библиотечком информационом систему COBISS.SR

Главни и одговорни уредник:

Технички уредник:

Компјутерска обрада:

Редакциони одбор:

Радови се могу слати на vts.uros@sezampro.rs