Активности у SWARM пројекту

ОБУКА НАСТАВНОГ ОСОБЉА

Обука наставног особља у оквиру активности SWARM пројекта, одржана ја на НМБУ Универзитету у Ослу, Норвешка, у периоду од 17. до 19. јуна 2019. године. Представник наше школе присуствовао је обуци и имао прилику да се упозна са наставним методама, средствима и материјалом који се користе у наставној пракси на Универзитету. Организована је и посета лабораторијама и погону за прераду отпадних вода.

ДРУГА РАДИОНИЦА СОФИЈА

Друга радионица у оквиру Erasmus+ CBHE SWARM пројекта, одржана је на Универзитету за архитектуру, грађевинарство и геодезију (УАЦЕГ) у Софији, Бугарска у периоду од 29.05. до 31.06.2019. године. Радионица је била посвећена иновативним праксама које се примењују на Универзитету за архитектуру, грађевинарство и геодезију (УАЦЕГ). У оквиру редовног програма радионице организована је и посета фабрици за прераду отпадних вода Софија воде.

МОНИТОРИНГ SWARM ПРОЈЕКТА

Прва радионица у оквиру Erasmus+ CBHE SWARM пројекта, одржана је од 08-10.05.2019. на БОКА Универзитету у Бечу. Радионици су присуствовали и представници наше школе. Радионица је била посвећена иновативним праксама које се примењују у земљама Европске уније. Ово је била прилика да се размене искуства између ЕУ партнера и партнера из земаља Западног Балкана.

МОНИТОРИНГ SWARM ПРОЈЕКТА

Као део редовне активности у оквиру SWARM пројекта подразумева се и редовна контрола/мониторинг од стране НЕО на Косову. Прва посета/контрола оваквог типа одржана је 20.03.2019. године у просторијама Факултета техничких наука. Мониторинг је организован на захтев господина Горана Лазића, националног ERASMUS+ службеника, а у сарадњи са нашим пројектним партнерима са УПКМ. Овом приликом наша установа је представила све активности и задатке у оквиру SWARM пројекта, како оне завршене тако и оне планиране за убудуће.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА SWARM

11.03.2019. године у просторијама Високе техничке школе Урошевац – Лепосавић одржана је промоција ERASMUS+ пројекта Развој мастер програма у области управљања водним ресурсима- SWARM (Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders-SWARM). На промоцији су представљени циљеви и очекивани исходи пројекта. Такође, представљени су партнери из Европске уније и земаља Западног Балкана који ће својим активним учешћем, заједно са нашом институцијом, допринети постизању крајњег циља пројекта- а то је формирање новог студијског програма из области управљања водним ресурсима. Промоцији су присуствовали студенти и наставници ВТШСС Урошевац – Лепосавић.

УВОДНИ САСТАНАК (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE SWARM пројекта

Уводни састанак (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE SWARM пројекта- Развој мастер програма у области управљања водним ресурсима у земљама Западног Балкана (Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders-SWARM) одржан је на Универзитету у Нишу, 21. и 22. децембра 2018. године. Пројекат финансира Европска комисија у оквиру Ерасмус плус програма, а чини га конзорцијум од 14 партнера. Носилац пројекта је Универзитет у Нишу. Као један од партнера, Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић је имала прилику да представи свој досадашњи рад и активности. На састанку су представљени радни пакети пројекта, носиоци радних пакета као и обавезе свих партнера у оквиру пројекта.