Активности у SWARM пројекту

ПОСТЕА ТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У ЛИСАБОНУ У ОКВИРУ SWARM ПРОЈЕКТА

На Техничком Универзитету у Лисабону, Португал у периоду од 27.11.-29.11.2019. године одржан је састанак у оквиру Erasmus+ пројекта SWARM. У циљу упознавања учесника састанка са нивоима студија Техничког универзитета презентовани су и наставни програми докторских и магистарских студија. Поред ових активности (тренинг-обука особља наше школе) организована је и посета лабораторијама хидраулике и технике, а на крају тродневне обуке такође и посета постројењу за пречишћавање отпадних вода у Лисабону “Fábrica da Água”/“Water Factory”, at Alcântara).

INFO DAY

Info day regarding all ERASMUS+ projects we are participating in was organized in TCASU premises on 26.11.2019. including SWARM project. The participants of this info day were students and teaching and administrative staff of TCASU. Participants were informed about all TCASU SWARM project activities, and about the next steps that need to be taken for the successful realization of the project. Mr. Goran Lazic, KEO officer, ERASMUS+ office Kosovo*, also participated the meeting, and he was very pleased with our activities and we got the support to continue with good practice. UN representative in Municipality Leposavic, Dzogovic Sonja also participated the meeting.

ОБУКА НАСТАВНОГ ОСОБЉА

Обука наставног особља о новим наставним методама оджана је у периоду од 30.10.2019. до 01.11.2019. на Техничком универзитету Аристотел у Солуну, Грчка, као део активности планираних пројектом СВАРМ (SWARM). Полазници обуке имали су прилику да се упознају са наставним методама и наставним планом и програмом Универзитета, као и да поделе искуства са матичних факултета. Као део обуке, организована је посета постројењима за прераду воде у Солуну.

САСТАНАК У РИЈЕЦИ

На Грађевинском факултету, Свеучилишта у Ријеци, одржан је састанак у периоду од 18-20. септембра 2019. године у оквиру активности на пројекту SWARM. Представник наше школе је био присутан на састанку на коме је било речи о Управљању водним ресурсима као и пречишћавању отпадних вода. Главна тема састанка била је Иновација постојећих и развој нових мастер и специјалистичких студијских програма факултета и високих школа на коме су презентовани њихови Курикулуми. На крају тродневног састанка организована је посета лабораторијама за Хидротехнику.

ОБУКА НАСТАВНОГ ОСОБЉА

Обука наставног особља у оквиру активности SWARM пројекта, одржана ја на НМБУ Универзитету у Ослу, Норвешка, у периоду од 17. до 19. јуна 2019. године. Представник наше школе присуствовао је обуци и имао прилику да се упозна са наставним методама, средствима и материјалом који се користе у наставној пракси на Универзитету. Организована је и посета лабораторијама и погону за прераду отпадних вода.

ДРУГА РАДИОНИЦА СОФИЈА

Друга радионица у оквиру Erasmus+ CBHE SWARM пројекта, одржана је на Универзитету за архитектуру, грађевинарство и геодезију (УАЦЕГ) у Софији, Бугарска у периоду од 29.05. до 31.06.2019. године. Радионица је била посвећена иновативним праксама које се примењују на Универзитету за архитектуру, грађевинарство и геодезију (УАЦЕГ). У оквиру редовног програма радионице организована је и посета фабрици за прераду отпадних вода Софија воде.

МОНИТОРИНГ SWARM ПРОЈЕКТА

Прва радионица у оквиру Erasmus+ CBHE SWARM пројекта, одржана је од 08-10.05.2019. на БОКА Универзитету у Бечу. Радионици су присуствовали и представници наше школе. Радионица је била посвећена иновативним праксама које се примењују у земљама Европске уније. Ово је била прилика да се размене искуства између ЕУ партнера и партнера из земаља Западног Балкана.

МОНИТОРИНГ SWARM ПРОЈЕКТА

Као део редовне активности у оквиру SWARM пројекта подразумева се и редовна контрола/мониторинг од стране НЕО на Косову. Прва посета/контрола оваквог типа одржана је 20.03.2019. године у просторијама Факултета техничких наука. Мониторинг је организован на захтев господина Горана Лазића, националног ERASMUS+ службеника, а у сарадњи са нашим пројектним партнерима са УПКМ. Овом приликом наша установа је представила све активности и задатке у оквиру SWARM пројекта, како оне завршене тако и оне планиране за убудуће.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА SWARM

11.03.2019. године у просторијама Високе техничке школе Урошевац – Лепосавић одржана је промоција ERASMUS+ пројекта Развој мастер програма у области управљања водним ресурсима- SWARM (Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders-SWARM). На промоцији су представљени циљеви и очекивани исходи пројекта. Такође, представљени су партнери из Европске уније и земаља Западног Балкана који ће својим активним учешћем, заједно са нашом институцијом, допринети постизању крајњег циља пројекта- а то је формирање новог студијског програма из области управљања водним ресурсима. Промоцији су присуствовали студенти и наставници ВТШСС Урошевац – Лепосавић.

УВОДНИ САСТАНАК (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE SWARM пројекта

Уводни састанак (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE SWARM пројекта- Развој мастер програма у области управљања водним ресурсима у земљама Западног Балкана (Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders-SWARM) одржан је на Универзитету у Нишу, 21. и 22. децембра 2018. године. Пројекат финансира Европска комисија у оквиру Ерасмус плус програма, а чини га конзорцијум од 14 партнера. Носилац пројекта је Универзитет у Нишу. Као један од партнера, Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић је имала прилику да представи свој досадашњи рад и активности. На састанку су представљени радни пакети пројекта, носиоци радних пакета као и обавезе свих партнера у оквиру пројекта.

Контакт информације

Адреса: 24. Новембар бб,
38218 Лепосавић
Директор: 028/84-103
Помоћник директора: 028/84-105
Секретар: 028/84-108
Студентска служба: 028/84-106
Факс: 028/84-106
Жиро-рачун: 840-1247666-69
Позив на број: 97 04940-20
ПИБ: 101262966
E-mail: vtsssustanova@vtsurosevac.com
Web: www.vtsurosevac.com
Facebook страница: www.facebook.com
Facebook група: www.facebook.com

Дизајн, израда и одржавање сајта: Дејан Живковић, Web: www.zile028.com E-mail: zile028@gmail.com