Јавне набавке

Опис Рок за достављање понуда Документација Статус
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - канцеларијски материјал 14.02.2018. до 12:00 отварање понуда 14.02.2018. до 12:15 Отворен
Обавештење о закљученом угоору за јавну набавку ЈНД бр. 1/2017
Набавка рачунарске опреме и софтвера ЈНД бр. 1/2017 03.05.2017. до 10:00 часова,
отварање понуда 03.05.2017. у 10:30
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
Затворен
План јавних набавки Затворен
Одлука о додели уговора за јавну набавку ЈНД бр. 1/2017
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - канцеларијски материјал 13.02.2017. до 12:00 отварање понуда 13.02.2017. до 12:15 Затворен
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - канцеларијски материјал 03.02.2016. до 12:00 отварање понуда 03.02.2016. до 12:15 Затворен