Основни подаци школе

Назив школе: Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу
Адреса школе: 24. Новембра бб, 38218 Лепосавић, Република Србија
Телефони:
 • Директор: 028/84-103
 • Помоћник директора за наставу: 028/84-105
 • Секретар: 028/84-108
 • Студентска служба: 028/84-106
Факс: 028/84-106
Директор: др Предраг Станојевић, професор струковних студија
Секретар: Милорад Ристић, дипломирани правник
Помоћник директора за наставу: др Ненад Марковић, предавач
Шефови студијских програма:
 • мр Влатко Вуковић, шеф студијског програма Друмски саобраћај - основне струковне студије
 • мр Радивоје Вукашиновић, шеф студијског програма Машинство - основне струковне студије
 • др Слободан Миладиновић, шеф студијског програма Машинство - специјалистичке струковне студије
 • др Предраг Ралевић, шеф студијског програма Управљање и безбедност друмског саобраћаја - специјалистичке струковне студије
 • др Мирјана Гаљак, шеф студијског програма Заштита на раду - специјалистичке струковне студије
Жиро рачун: 840-1247666-69, број модела 97 са позивом на број 04940-19
ПИБ: 101262966
Шифра делатности: 85.42 Високо образовање-први и други степен високог образовања
Матични број: 09027173
Регистарски број: 2420013910
Web: www.vtsurosevac.com
E-mail: vtsssustanova@vtsurosevac.com
Чланови савета школе:
  • Из реда наставника:
   • др Предраг Ралевић, председник савета школе
   • др Слободан Миладиновић, професор струковних студија
   • др Милан Мутавџић, професор струковних студија
   • др Мирјана Гаљак, професор струковних студија
   • др Бојан Јовановић, професор струковних студија
   • Јелена Рајовић, предавач
   • Александар Скулић, стручни сарадник
   • Драгана Јакшић, стручни сарадник
  • Из реда ненаставног особља:
   • Милорад Ристић, секретар
   • Наташа Милић, шеф студентске службе
   • Дејан Живковић, виши технички сарадник
  • Из реда студената:
   • Раденко Ковачевић, председник студентског парламента
   • Вања Вукадиновић, члан студентског парламента
   • Александра Златановић, члан студентског парламента
   • Душица Перовић, заменик члана студентског парламента
  • Представници оснивача именовани Одлуком Владе Републике Србије:
   • Срђан Петковић, члан
   • Слађана Живковић, члан
   • Стојан Дончић, члан