Активности у TRAFSAF пројекту

ПОСЕТА ТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ МАДРИД, ШПАНИЈА

У периоду од 24. до 26. Септембра 2019. године представници наше школе боравили су на Техничком универзитеу Мадрид, Шпанија. Сврха посете је била обука наставног особља као део редовних активности TRAFSAF пројекта. Партнери из земаља Западног Балкана имали су прилику да се упознају са начином рада Универзитета, наставним праксама и методама. Такође, полазници обуке посетили су Центар за безбедност саобраћаја који функционише у оквиру Универзитета.

ОБУКА НАСТАВНОГ ОСОБЉА

У периоду од 25. до 27. јуна 2019. године представници наше школе боравили су на Технолошком универзитету Лублин, Пољска. Сврха посете је била обука наставног особља као део редовних активности TRAFSAF пројекта. Партнери из земаља Западног Балкана имали су прилику да се упознају са начином рада Универзитета, наставним праксама и методама. Такође, уприличена је и посета Центру за контролу саобраћаја у Лублину.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА TRAFSAF У БАЊА ЛУЦИ

17. 04.2019. године представници наше школе боравили су на Факултету Безбједносних Наука у Бања Луци. Том приликом промовисан је ERASMUS+ пројекат - Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија - TRAFSAF (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies).На промоцији су представљени циљеви и очекивани исходи пројекта, као и улога наше институције на пројекту. Такође, представљени су партнери из Европске уније и земаља Западног Балкана који ће својим активним учешћем, заједно са нашом школом, допринети постизању крајњег циља пројекта - унапређењу студијског програма основних струковних студија из облати безбедности саобраћаја. Поред студената Факултета Безбједносних Наука Бања Лука, промоцији је присуствовало академско и административно особље ове установе.

САСТАНАК У МАРИБОРУ

У оквиру редовних активности TRAFSAF пројекта, у периоду од 09.04. до 11.04.2019. године, на Универзитету у Марибору одржана је радионица којој је присуствовао и тим из наше школе. На састанку се расправљало о студијским програмима из области безбедности саобраћаја који су заступљени на универзитетима партнера Западног Балкана. Партнери из Европске Уније су поделили своја искуства и праксе које примењују на студијским програмима. Овом приликом одржани су редовни састанци Управног Одбора и Менаџмента пројекта.

МОНИТОРИНГ TRAFSAF ПРОЈЕКТА

Као део редовне активности у оквиру TRAFSAF пројекта подразумева се и редовна контрола/мониторинг од стране НЕО на Косову. Прва посета/контрола оваквог типа одржана је 27.03.2019. године у просторијама Факултета техничких наука. Мониторинг је организован на захтев господина Горана Лазића, националног ERASMUS+ службеника, а у сарадњи са нашим пројектним партнерима са УПКМ. Овом приликом наша установа је представила све активности и задатке који су предвиђени у оквиру TRAFSAF пројекта.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА TRAFSAF

11.03.2019. године у просторијама Високе техничке школе Урошевац – Лепосавић одржана је промоција ERASMUS+ пројектa - Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија- TRAFSAF (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies). На промоцији су представљени циљеви и очекивани исходи пројекта. Такође, представљени су партнери из Европске уније и земаља Западног Балкана који ће својим активним учешћем, заједно са нашом институцијом, допринети постизању крајњег циља пројекта- а то је унапређење студијског програма основних струковних студија из облати безбедности саобраћаја. Промоцији су присуствовали студенти и наставници ВТШСС Урошевац – Лепосавић.

САСТАНАК У БРИСЕЛУ

У периоду од 28. до 29. јануара 2019. године у Бриселу је одржан састанак носиоца пројекта у оквиру Ерасмус+ програма изградња капацитета у високом образовању. Састанку је присуствовао и представник наше школе а поводом ТРАФСАФ (TRAFSAF) пројекта. На састанку се расправљало о имплементацији, менаџменту као и о осталим активностима које се тичу пројекта. Организатор састанка је ЕАЦЕА (EACEA-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Европске комисије.

УВОДНИ САСТАНАК (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE TRAFSAF пројекта

Уводни састанак (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE TRAFSAF пројекта Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија- (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies) одржан је од 15.01. до 16.01.2019. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици- Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Пројекат финансира Европска комисија у оквиру Ерасмус плус програма,а чини га конзорцијум од 16 партнера, четири из земаља чланица Европске уније и 12 из земаља Западног Балкана. Носилац пројекта је Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Као један од партнера, Висока техничка школа струковних студија Урошевац – Лепосавић је имала прилику да на уводном састанку представи свој досадашњи рад и активности као и будуће планове везане за унапређење наставе. На састанку су представљени радни пакети пројекта, носиоци радних пакета као и обавезе свих партнера у оквиру пројекта.