Активности у NatRisk пројекту

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НАТРИСК ПРОЈЕКТА

НатРиск (NatRisk) пројекат је ушао у своју завршну фазу. Финални састанци Менаџмента пројекта, Одбора за квалитет и Управног одбора као и завршна конференција, одржани су у Сарајеву, Босна и Херцеговина, у периоду од 04 до 05. септембра 2019. године. На састанцима су сумирана достигнућа пројекта као и постигнути резултати. Успех овог пројекта огледа се у формирању нових мастер/специјалистичких студијских програма на факултетима земаља Западног Балкана. Искуства стечена обуком и разменом наставног особља и студената имаће позитиван утицај на квалитет наставе. Новоформиране лабораторије ће дугорочно служити будућим студентима за учење и ширење знања из области управљања природним непогодама. Остварена познанства и пријатељства отварају пут ка остварењу будућих сарадњи, како између партнера Западног Балкана тако и са партнерима из земаља Европске Уније.

ДРУГИ ЦИКЛУС ОБУКЕ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА У СИТУАЦИЈАМА ПРИРОДНИХ КАТАСТОФА

У оквиру активности реализовања међународног ЕРАСМУС+ пројекта „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk WeB, broj 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)“, Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић је 13. и 14. маја 2019. године за припаднике цивилног сектора организовала обуку из области деловања у ситуацијама природних катастрофа. Обука је имала за циљ да се јавност, цивилни сектор боље упозна са ситуацијама природних катастрофа, начином деловања, ублажавању последица и могућностима спречавања истих. Обуци су присуствовали представници јавних установа из Лепосавића, локалне самоуправе, студенти и административно особље школе. Обуку су спровели професори из наше установе.

МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОКВИРУ NatRisk ПРОЈЕКТА

Трећа по реду мобилност наставног особља наше установе у оквиру NatRisk пројекта реализована је на Факултету Безбједносних Наука у Бањалуци. Наше колеге су овим поводом имале прилику да упознају организацију, менаџмент, наставни процес, посебне облике наставе и процесе ненаставних активности Факултета; наставно и ненаставно особље, наставне планове и програме, истраживачке пројекте и начин рада Факултета као и дидактичке и просторне капацитете Факултета (учионице, лабораторије, полигоне, сале). Наше драге колеге са Факултета Безбједносних Наука у Бањалуци потрудили су се да наш боравак у њиховој институцији буде неизмерно пријатан и испуњен активностима. Договорено је да две институције наставе даљу сарадњу, и након завршетка овог пројекта. Мобилност је реализована у периоду од 14. до 20. Априла 2019. године.

ПЕТИ САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА NatRisk ПРОЈЕКТА, ЛОНДОН

Представник наше школе је у периоду од 20. до 21.03. 2019. присуствовао редовним састанцима Управног одбора, Одбора за управљање пројектом и Одбора за осигурање квалитета пројекта (SC, PMC, QAC) у оквиру NatRisk пројекта. Састанци су одржани на Мидлсекс Универзитету у Лондону (Middlesex University London). На састанцима се расправљало о реализованим активностима пројекта као и о задацима који следе.

УПИС СТУДЕНАТА NatRisk

Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић успешно је уписала прву генерацију студената студијског програма специјалистичких струковних студија УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА, школске 2018/2019 године, развијеног у оквиру НатРиск пројекта.

ПРОМОЦИЈА NatRisk ПРОЈЕКТА У ПРОСТОРИЈАМА НАШЕ ШКОЛЕ

Као део редовних активности у оквиру пројекта, дана 06.11.2018. у просторијама наше установе одржана је још једна промоција NatRisk пројекта. Промоција је имала за циљ да студенте завршне године основних струковних студија упозна са досадашњим постигнућима пројектa, као и да их информише о новом студијском програму специјалистичких струковних студија Управљање ризиком од катастрофалних последица и догађаја, чија акредитација је у току. Студенти су изразили велико интересовање за нови студијски програм и желели су да сазнају нешто више о самом програму, предметима и професорима. Током промоције студентима су подељени информативни флајери и брошуре.

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

ВТШСС Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу расписује конкурс у оквиру пројекта NatRisk за стипендирање мобилности студената.

МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОКВИРУ NatRisk ПРОЈЕКТА

Друга по реду мобилност наставног особља наше установе у оквиру NatRisk пројекта реализована је на Криминалистичко - полицијској академији у Београду. Наше колеге су овим поводом имале прилику да упознају организацију, менаџмент, наставни процес, посебне облике наставе и процесе ненаставних активности Академије; наставно и ненаставно особље, наставне планове и програме, истраживачке пројекте и начин рада Академије као и дидактичке и просторне капацитете Академије (учионице, лабораторије, полигоне, сале). Такође, наш тим је имао прилику да присуствуе осмој међународној конференцији „Дани Арчибалда Рајса“, чији је организатор Криминалистичко полицијска академија у Београду. Мобилност је реализована у периоду од 1. до 6. октобра 2018. године.

САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА NatRisk, Крит, Хања

У периоду од 5. до 6. 09. 2018 на Техничком факултету Крит у оквиру NatRisk пројекта одржани су редовни састанци Управног одбора, Одбора за управљање пројектом и Одбора за осигурање квалитета пројекта (SC, PMC, QAC) као и састанак посвећен мобилности особља, којима су присуствовали и представници наше установе. На састанцима се расправљало о укупним достигнућима пројекта као и о будућим пројектним задацима. Говорило се о утицају NatRisk пројекта на високошколске установе обухваћене пројектом. Размењена су искуства о имплементацији нових студијских програма, препрекама са којима се сусрећемо као и доброј страни коју имплементација пројекта са собом носи. Партнери из Европске уније поделилли су своја искуства о организовању размене студената.

ДРУГИ МОНИТОРИНГ NatRisk ПРОЈЕКТА

Други по реду мониторинг NatRisk пројекта одржан је у просторијама Факултета техничких наука у Косовској Митровици 26.06.2018. Мониторинг је организован на захтев националног ерасмус службеника господина Горана Лазића а у сарадњи са нашим пројектним партнерима УПКМ. Мониторинг је имао за циљ да се представе све наше досадашње активности везане за NatRisk пројекат, као и сумирање постигнутих резултата. Детељан извештај свих постигнутих активности је сачињен и предат господину Лазићу.

МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОКВИРУ NatRisk ПРОЈЕКТА

Прва мобилност наставног особља наше установе у оквиру NatRisk пројекта реализована је на Техничком универзитету на Криту, Хања.. Наше колеге су овим поводом имале прилику да упознају организацију, менаџмент, наставни процес, посебне облике наставе и процесе ненаставних активности Техничког универзитета Крит, наставно и ненаставно особље, наставне планове и програме, истраживачке пројекте и начин рада Техничког универзитета на Криту, као и дидактичке и просторне капацитете Универзитета (учионице, лабораторије, полигоне, сале). Такође, наш тим је прируствовао деветом ГРАЦМ конгресу рачунарске механике (the 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics (GRACM 2018). На конгресу је представљен рад GIS application in floods risk assessment in Leposavic , чији су кооаутори колеге Станојевић, Живковић и Рајовић. Мобилност је реализована у периоду од 1. до 7. јуна 2018. године.

ОБУКА ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА У СИТУАЦИЈАМА ПРИРОДНИХ КАТАСТОФА

У оквиру активности реализовања међународног ЕРАСМУС+ пројекта „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk WeB, broj 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)“, Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић је 22. и 23. маја 2018. године за припаднике цивилног сектора спровела обуку деловања у ситуацијама природних катастрофа. Обука је имала за циљ да се јавност, цивилни сектор боље упозна са ситуацијама природних катастрофа, начином деловања, ублажавању последица и могућностима спречавања истих. Обуци су присуствовали представници јавних установа из Лепосавића, ватрогасне службе, и локалне самоуправе. Обуку су спровели професори из наше установе. Полазницима обуке је подељен радни материјал, приручник и сертификат о завршеној обуци.

АКРЕДИТАЦИЈА НОВОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА

Документација за акредитацију новог студијског програма специјалистичких струковних студија Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара поднета је Комисији за акредитацију, марта месеца 2018. године. Циљ NatRisk пројекта је образовање експерата за превенцију и управљање природним катастрофама у региону Западног Балкана на основу националних и политика Европске Уније. Специфични циљеви пројекта су: Идентификација природних катастрофа којима треба управљати у региону Западног Балкана и свих аспеката превенције и последица како би се дефинисале конкретне компетенције будућих стручњака; Развој и имплементација нових напредних курикулума у области управљања ризицима од природних катастрофа у складу са болоњским захтевима и националним стандардима за акредитацију; Развој тренинга за јавни сектор и грађанство за реаговање у случају различитих природних катастрофа.

САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА NatRisk, Београд

Тим наше установе је у периоду од 07. до 08.03.2018. присуствовао редовним састанцима Управног одбора, Одбора за управљање пројектом и Одбора за осигурање квалитета пројекта (SC, PMC, QAC) у оквиру NatRisk пројекта. Састанци су одржани на Универзитету одбране у Београду. На састанцима се расправљало о укупним достигнућима пројекта као и о будућим пројектним задацима.

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА ВТШСС УРОШЕВАЦ

У оквиру ERASMUS+ CBHE KA2 програма мобилности на пројекту NatRisk, Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић расписује конкурс за стипендирање обуке чланова пројектног тима на следећим универзитетима: Технички универзитет Крит, Криминалистичко-полицијска академија Београд и Универзитет у Бањој Луци. Конкурсе можете преузети овде:

ОПРЕМА

У складу са процедуром набавке опреме намењене за имплементацију пројекта "Development of master curricula for natural disasters in the Western Balkan countries" (NatRisk WeB, No. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP; European program Erasmus +),Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић је добила следећу опрему: 15 рачунара, 4 пројектора, 1 паметну таблу, 2 штампача и 1 TV пријемник Такође, набављени су софтвери "HYDRUS 2.X, PCPROGRESS, Educational site licence Level L4 3D Standard” и „IBM-SPSS Statistics (Premium Faculty Pack Bundle) Permanent License". Наведена опрема ће бити коришћена за: извођење предавања и вежби на студијском програму мастер академских студија под називом Управљање ризикомк од катастрофалних догађаја и пожара, чија је акретидација у припреми. Циљ ових активности је да се студенти обуче за коришћење ИТ у одговору на природне катастрофе коришћењем мултимедијалних алата, као и применом апликативног софтвера за анализу, праћење и симулацију катастрофалних догађаја; оспособљавање студената за ефикасно доношење ефектних одлука у условима природних катастрофа; реализовање научних истраживања чији ће резултати бити публиковани у научним часописима. Осим едуковања за потребе управљања ризицима од природних катастрофа, ова лабораторија ће се користити за обуку запослених у јавном и приватном сектору.

СТУДИЈСКА ПОСЕТА УНИВЕРЗИТЕТУ МЕСИНА, ИТАЛИЈА

У склопу NatRisk пројекта од 19. до 21. септембра 2017. године одржана је трећа по реду студијска посета наставног особља свих партнери на Универзитету Месина у Италији. Тим поводом наши професори су имали прилику да се упознају са интегрисаним приступом анализи ризика од поплава у урбаном окружењу као и мониторингом структура и земљишта уз помоћ дрона и даљинске контроле. Колеге из Месине су нам представиле питања којима се они баве: Територијалне мапе сеизмичких ризика; Основне инструменте за превенцију, системе изолације и дисипације за сеизмичку заштиту објеката као и сеизмичку процену земљане бране. Овом приликом посетили смо ЦЕРИСИ (CERISI) лабораторију.

СТУДИЈСКА ПОСЕТА УНИВЕРЗИТЕТУ МИДЛСЕКС, ЛОНДОН

У склопу NatRisk пројекта од 28. до 30. јуна 2017. године одржана је друга студијска посета наставног особља свих партнера пројекта на Универзитету Мидлсекс у Лондону. Колеге са Мидлсекса су нас упознале са својим начином рада и системом школовања. На састанку смо расправљали о теоријама учења, начину како да мотивишемо студенте да уче што ефикасније. Такође смо разговарали и о исходима учења, критеријумима за оцењевање. Повод овог састанке је био да се упознамо са радом наших партнера из Европске уније, да разменимо искуства и , уколико је могуће, применимо у пракси нешто од њихових препорука.

СТУДИЈСКА ПОСЕТА УНИВЕРЗИТЕТУ ОБУДА, МАЂАРСКА

У склопу NatRisk пројекта од 23. до 25. јуна 2017. године одржана је студијска посета наставног особља свих партнера пројекта на Универзитету Обуда, у Будимпешти. Колеге са Обуда универзитета су нас упознале са својим начином рада и системом школовања. Теме о којима се расправљало на састанку су биле: Управљање елементарним непогодама - улога војске; Примена UAV у случају природних непогода и лабораторијски рад.

МОНИТОРИНГ NatRisk ПРОЈЕКТА

Као део редовне активности у оквиру NatRisk пројекта подразумева се и редовна контрола/мониторинг од стране НЕО на Косову. Прва посета/контрола оваквог типа одржана је 09.05.2017. године у просторијама Факултета техничких наука. Мониторинг је организован на захтев господина Горана Лазића, националног ерасмус службеника, а у сарадњи са нашим пројектним партнерима са УПКМ. Овом приликом наша установа је представила све активности и задатке у оквиру NatRisk пројекта, како оне завршене тако и оне планиране за убудуће. Ова активност спада у редовне активности NatRisk пројекта.

РАДИОНИЦА У ОВИРУ NatRisk ПРОЈЕКТА

Као део редовних активности NatRisk пројекта у периоду од 5. до 7. априла 2017. године на БОКУ унверзитету у Бечу одржана је радионица чија је тематика била планови и програми мастер студија пројектних партнера из Европске уније. Овом догађају присуствовао је и тим наше установе. Циљ ове радионице је био да се партнери из земаља Западног Балкана упознају са најбољим праксама партнера из Европске уније. Овом приликом сви партнери из земаља Западног Балкана представили су тренутну ситуацију у погледу елементарних непогода, као и начина деловања и превентивне мере које се користе у дотичним земљама. Парнери из Европске уније представили су своје успостављене наставне праксе као и студијске програме заступљене у њиховим институцијама. На састанку се расправљало и о будућим пројектним активностима.

УВОДНИ САСТАНАК (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE пројекта Развој студијских програма из области управљања ризиком од природних непогода у земљама Западног Балкана

Уводни састанак (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE пројекта Развој студијских програма из области управљања ризиком од природних непогода у земљама Западног Балкана одржан је на Универзитету у Нишу у периоду од 15. до 16. децембра 2016. године. Пројекат финансира Европска комисија у оквиру Ерасмус плус програма, а чини га конзорцијум од 12 партнера. Као један од партнера, Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић је имала прилику да се представи свој досадашњи рад и активности. На састанку су представљени радни пакети пројекта, носиоци радних пакета као и обавезе свих партнера у оквиру пројекта. Трајање пројекта је од 15. октобра 2016. године до 14. октобра 2019. године. Циљ пројекта је акредитација нових студијиских програма из области управљања ризиком од природних непогода.

УГОВОР О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Висока Техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић склопила је Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Директоратом за јавне услуге и ванредне ситуације у Лепосавићу. Циљ сарадње је унапређење наставе и научно истраживачког рада, ангажовање кадровских и организационих ресурса на осавремењавању наставних и ваннаставних активности студената као и организовања стручне праксе, односно практичне наставе студената ВТШСС Урошевац у Директорату ЈУВ.