АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

ССС Нове енергетске технологије

НИВО СТУДИЈА:

Специјалистичке струковне студије

ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:

Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства

ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:

Техничко-технолошко

НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:

Електротехничко и рачунарско инжењерство

ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:

једна године / два семестра

УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:

60 ЕСПБ

НАСТАВНИ ПЛАН:

Акредитован 2019

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

ЦИЉЕВИ и КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

Сврха студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије је образовање студената за професију специјалисте струковног инжењера нових енергетских технологија.

nove energetske tehnologije

Студијски програм специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности и у складу је са потребама привреде и друштва у целини.

Конципиран је тако да обезбеђује стицање компетенција, компетиција и квалификација које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области нових енергетских технологија.

Наставници и сарадници

др Ненад
Марковић

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

др Бојан
Јовановић

др Бојан Јовановић

Професор струковних студија

bojanjovanovic85@hotmail.com

Јелена
Рајовић

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com

др Вукоје
Вукојевић

др Вукоје Вукојевић

Наставник практичне наставе

др Мирјана
Гаљак

др Мирјана Гаљак

Професор струковних студија

marta7@ptt.rs

др Дејан
Гурешић

др Дејан Гурешић

Ванредни професор