АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Ценовник

Објављен 30.08.2021. године

Редни број

Услуга

Цена

1.

Накнада трошкова за пријемни испит

2.000

2.

Наканада трошкова признавања одговарајућег пријемног испита са друге високошколске установе

2.000,00

3.

Трошкови уписа на ОСС (сет за упис-пријава, ШВ образац, индекс)

2.000,00

4.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на ОСС

50.000,00

5.

Висина школарине за студенте на ССС

65.000

6.

Висина школарине за студенте на МСС

100.000,00

7.

Висина школарине за студента страног држављанина (по години студија)

1.000 евра

8.

Накнада трошкова уписа предмета из претходних година студија (ОСС)

ЕСПБ (неположени испити) x 800 динара

9.

Накнада трошкова уписа предмета из претходних година студија (ССС)

ЕСПБ (неположени испити) x 1.000 динара

10.

Накнада трошкова уписа предмета из претходних година студија (МСС)

ЕСПБ (неположени испити) x 1.500 динара

11.

Студентско осигурање (ОСС, ССС, МСС)

1.000,00

12.

Овера семестра за студенте на буџету

1.000,00

13.

Овера семестра за самофинансирајуће студенте

2.000,00

14.

Овера семестра за студенте на буџету после предвиђеног рока

2.000,00

15.

Овера семестра за самофинансирајуће студенте после предвиђеног рока

4.000,00

16.

Пријава по испиту за студенте на буџету

400,00

17.

Пријава по испиту за самофинансирајуће студенте

1.000,00

18.

Пријава по испиту за студенте из буџета после предвиђеног рока

1.000,00

19.

Пријава по испиту за самофинансирајуће студенте после предвиђеног рока

2.000,00

20.

Пријава по испиту за полагање испита пред комисијом по испиту (плаћају сви студенти)

5.000,00

21.

Признавање испита за студенте који прелазе са друге високошколске установе (по испиту)

1.000,00

22.

Пријава за одбрану завршног рада на ОСС

10.000,00

23.

Издавање уверења на ОСС

2.000,00

24.

Издавање дипломе на ОСС

6.000,00

25.

Трошкови уписа на ССС (сет за упис-пријава, ШВ образац, индекс)

3.000,00

26.

Пријава испита на ССС

1.000,00

27.

Овера семестра на ССС

2.000,00

28.

Овера семестра на ССС после предвиђеног рока

4.000,00

29.

Пријава за одбрану специјалистичког рада

10.000,00

30.

Издавање уверења на ССС

3.000,00

31.

Издавање дипломе на ССС

7.000,00

32.

Упис на МСС (сет за упис)

4.000,00

33.

Пријава испита на МСС

1.500,00

34.

Овера семестра на МСС

2.500,00

35.

Пријава за одбрану мастер рада

15.000,00

36.

Издавање уверења на МСС

5.000,00

37.

Издавање дипломе МСС

10.000,00

38.

Издавање потврда о статусу студента (осим за регулисање здравственог осигурања, права на породичну пензију, права на смештај и исхрану у студентском дому, за студентски кредит и стипендију

800,00

39.

Издавање уверења о положеним испитима

3.000,00

40.

Издавање дупликата дипломе

10.000,00

41.

Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи

12.000,00

42.

Издавање дупликата индекса

4.000,00

43.

Исписница

5.000,00

44.

Обнова године

50% школарине

45.

Обнова апсолвентског стажа

50% школарине

46.

Промена смера за све студенте

3.000,00

47.

Накнада трошкова издавања наставног плана и програма (по предмету)

500,00

48.

Трошкови уписа студената по еквиваленцији (чије је школовање трајало шест семестара)

15.000,00