АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Ценовник

Редни број

Услуга

Цена

1.

Упис године основних струковних студија за самофинансирајуће студенте (у шест рата)

42.000

2.

Упис године на специјалистичким струковним студијама (у шест рата)

60.000,00

3.

Упис године на мастер струковним студијама (у шест рата)

80.000,00

4.

Накнада трошкова поновног уписа предмета из претходних година студија

ЕСПБ х 700,00

5.

Поновни упис године основних струковних студија

ЕСПБ (неположених испита) х 700,00

6.

Поновни упис године специјалистичких струковних студија

ЕСПБ (неположених испита) х 1.000,00

7.

Поновни упис године мастер струковних студија

ЕСПБ (неположених испита) х 1.300,00

8.

Овера семестра за самофинансирајуће студенте

2.000,00

9.

Овера семестра за студентекоји се финансирају из буџета

1.000,00

10.

Овера семестра и упис године по истеку рока (за све студенте)

3.000,00

11.

Пријава испита за студенте из буџета

400,00

12.

Пријава испита за самофинансирајуће студенте

800,00

13.

Накнада за пријаву испита по истеку рока за све студенте

500,00

14.

Накнада за пријаву испита на дан испита за све студенте

1.000,00

15.

Признавање испита за студенте који прелазе са друге високе школе (по испиту)

800,00

16.

Пријава испита за студенте који полажу испит пред комисијом

1.000,00

17.

Одбрана и пријава завршног рада

10.000,00

18.

Одбрана и пријава специјалистичког и мастер рада

10.000,00

19.

Издавање дипломе и додатка дипломи

8.000,00

20.

Ванредно издавање дипломе и додатка дипломи

још 3.000,00

21.

Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи

8.000,00

22.

Издавање дупликата индекса

2.500,00

23.

Издавање уверења о положеним испитима за све студенте

3.000,00

24.

Издавање потврде о статусу осим за студентски дом, превоз и студентску мензу

500,00

25.

Испис са високе школе

3.000,00

26.

Промена студијског програма за све студенте

3.500,00

27.

Полагање пријемног испита

2.000,00

28.

Признавање положеног пријемног испита са друге високе школе или факултета

1.000,00

29.

Трошкови уписа основних и специјалистичких струковних студија (индекс, студентски фонд, наставни план и програм)

3.000,00

30.

Трошкови уписа мастер струковних студија (индекс, студентски фонд, наставни план и програм)

5.000,00

31.

Трошкови уписа, студентски фонд, при упису и обнови свих година студија

2.500,00

32.

Наставни план и програм свих нивоа студија

500,00

33.

Трошкови признавања права на усклађивање звања за студенте који су завршили студије у овој школи по старом Наставном плану и програму из 2002/2003. године

12.000,00 и 13.500,00