АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

наставно особље

др Предраг
Станојевић

др Предраг Станојевић

Професор струковних студија

stanojevicpredrag@yahoo.com

др Ненад
Марковић

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

др Предраг
Ралевић

др Предраг Ралевић

Професор струковних студија

ralevicpredrag@gmail.com

др Бојан
Јовановић

др Бојан Јовановић

Професор струковних студија

bojanjovanovic85@hotmail.com

др Вељко
Радичевић

др Вељко Радичевић

Виши предавач

veljkoradi@gmail.com

др Срђан
Јовић

др Срђан Јовић

Редовни професор

jovic003@gmail.com

др Милан
Ђорђевић

др Милан Ђорђевић

Доцент

milan.djordjevic@pr.ac.rs

др Драган
Јовановић

др Драган Јовановић

Редовни професор

др Драгана
Ваљаревић

др Драгана Ваљаревић

Ванредни професор

мр Влатко
Вуковић

мр Влатко Вуковић

Предавач

vukvlatko@gmail.com

Јелена
Рајовић

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com

Александар
Скулић

Александар Скулић

Наставник практичне наставе

aleksandarskulic@gmail.com

Небојша
Васић

Небојша Васић

Наставник практичне наставе

v_nebojsaobracajni@yahoo.com

Драгана
Јакшић

Драгана Јакшић

Наставник практичне наставе

draganajaksic@vtsurosevac.com

Миливоје
Јовановић

Миливоје Јовановић

Наставник практичне наставе

milivoje.s.jovanovic@gmail.com

Милош
Милуновић

Милош Милуновић

Наставник практичне наставе

milunovic-milos@open.telekom.rs

др Милан
Мутавџић

др Милан Мутавџић

Наставник практичне наставе

др Вукоје
Вукојевић

др Вукоје Вукојевић

Наставник практичне наставе

др Мирјана
Гаљак

др Мирјана Гаљак

Професор струковних студија

marta7@ptt.rs

Бојана
Живковић

Бојана Живковић

Наставник практичне наставе

bojanaz1981@gmail.com

др Јелена
Ђокић

др Јелена Ђокић

Ванредни професор

др Љиљана
Бујић Трумбуловић

др Љиљана Бујић Трумбуловић

Професор струковних студија

ljiljanatrumbulovic@gmail.com

др Дејан
Гурешић

др Дејан Гурешић

Ванредни професор