АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

ОСС Машинство

НИВО СТУДИЈА:

Основне струковне студије

ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:

Струковни инжењер машинства

ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:

Техничко-технолошко

НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:

Машинство

ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:

три године / шест семестра

УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:

180 ЕСПБ

НАСТАВНИ ПЛАН:

Акредитован 2014 са модулима:

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

ЦИЉЕВИ и КОМПЕТЕНЦИЈЕ

masinstvo

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Школе, као и постављеним стандардима квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Школе у школовању инжењера сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Такође, реализацијом овог студијског програма школују се инжењери машинства који поседују квалитетна практична знања у европским и светским оквирима, што се гарантује курикулумима који су усаглашени са референтним факултетима у Европи.

Наставници и сарадници

др Ненад
Марковић

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

др Предраг
Ралевић

др Предраг Ралевић

Професор струковних студија

ralevicpredrag@gmail.com

др Бојан
Јовановић

др Бојан Јовановић

Професор струковних студија

bojanjovanovic85@hotmail.com

др Срђан
Јовић

др Срђан Јовић

Редовни професор

jovic003@gmail.com

др Милан
Ђорђевић

др Милан Ђорђевић

Доцент

milan.djordjevic@pr.ac.rs

др Драгана
Ваљаревић

др Драгана Ваљаревић

Ванредни професор

Јелена
Рајовић

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com

Александар
Скулић

Александар Скулић

Наставник практичне наставе

aleksandarskulic@gmail.com

Миливоје
Јовановић

Миливоје Јовановић

Наставник практичне наставе

milivoje.s.jovanovic@gmail.com

Милош
Милуновић

Милош Милуновић

Наставник практичне наставе

milunovic-milos@open.telekom.rs

др Милан
Мутавџић

др Милан Мутавџић

Наставник практичне наставе

др Вукоје
Вукојевић

др Вукоје Вукојевић

Наставник практичне наставе

др Мирјана
Гаљак

др Мирјана Гаљак

Професор струковних студија

marta7@ptt.rs

Бојана
Живковић

Бојана Живковић

Наставник практичне наставе

bojanaz1981@gmail.com

др Љиљана
Бујић Трумбуловић

др Љиљана Бујић Трумбуловић

Професор струковних студија

ljiljanatrumbulovic@gmail.com