АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

наставно особље

др Предраг
Станојевић

др Предраг Станојевић

Професор струковних студија

Директор

stanojevicpredrag@yahoo.com

Милорад
Ристић

Милорад Ристић

дипл. правник

Секретар

Гордана
Лешевић

Гордана Лешевић

дипл. ецц.

Шеф рачуноводства

Наташа
Милић

Наташа Милић

дипл. ецц.

Шеф студентске службе

Маја
Милуновић

Маја Милуновић

економиста

Контиста

Дејан
Живковић

Дејан Живковић

спец. инг. саоб

Виши технички сарадник - програмер

www.zile028.com

zile028@gmail.com

Зоран
Бараћ

Зоран Бараћ

Домар

Драгољуб
Лешевић

Драгољуб Лешевић

Референт у студентској служби

Ненад
Радосављевић

Ненад Радосављевић

спец. инг. саоб.

Библиотекар

Драгана
Трајковић

Драгана Трајковић

Курир-хигијеничар

Марина
Јеленић

Марина Јеленић

Курир-хигијеничар

Слободан
Раховић

Слободан Раховић

Курир-хигијеничар