Ненаставно особље

др Предраг Станојевић

Директор

Професор струковних студија

CV
Гордана Лешевић

Шеф рачуноводства

Дипломирани економиста

Наташа Милић

Шеф студентске службе

Дипломирани економиста

Маја Милуновић

Контиста

Економиста

Дејан Живковић

Виши технички сарадник - програмер

Струковни инжењер саобраћаја - специјалиста

Зоран Бараћ

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Драгољуб Лешевић

Референт у студентској служби

Ненад Радосављевић

Библиотекар

спец. инг. саоб.

Драгана Трајковић

Курир-хигијеничар

Марина Јеленић

Курир-хигијеничар

Слободан Раховић

Курир-хигијеничар