АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

упис

Студијски програми

Друмски саобраћај

 • 30 буџет
 • 60 самофинансирајући

Машинство

Са модулима Заштита на раду, Производно машинство и Инжењерска информатика.

 • 40 буџет
 • 50 самофинансирајући

Услови уписа

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену средњу техничку школу, гимназију III или IV степен стручне спреме:

 • рударске
 • математичко-технолошке
 • металуршке
 • машинске
 • геолошке
 • енергетске и сл.

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (може оверена фотокопија)
 • Сведочанства свих разреда претходног образовања (може оверена фотокопија)
 • Диплома о завршном испиту (може оверена фотокопија)
 • Уплата од 2.000 динара за полагање квалификационог испита

Висина школарине за домаће држављане износи 42.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у шест једнаке годишње рате.

Након завршених основних струковних студија студентима се пружа могућност и даљег студирања на специјалистичким струковним студијама у овој школи.

Рокови за упис

Први уписни рок
Пријава кандидата од 24 - 29.06.2020. године
Полагање пријемног теста 02. јула 2020. године у 12.00 часова
Упис кандидата од 06 - 15. јула 2020. године

Студенти који стекну право на упис подносе следећу документацију:

 • Извод из матичне књиге рођених (може оверена фотокопија)
 • Сведочанства свих разреда претходног образовања (уколико је кандидат стекао право за упис на буџету потребно је доставити оригинале, у супротном може и оверена фотокопија)
 • Диплома о завршном испиту (уколико је кандидат стекао право за упис на буџету потребно је доставити оригинале, у супротном може и оверена фотокопија)
 • Две слике димензија 3х4cm
 • Уплата од 3.000 динара за трошкове уписа у ову цену је урачунат индекс и два ШВ-20 обрасца
 • Уплата прве рате школарине (само за кандидате који нису стекли право за упис на буџету)

Студијски програми

Заштита на раду

 • 16 самофинансирајући

Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

 • 16 самофинансирајући

Нове енергетске технологије

 • 16 самофинансирајући

Услови уписа

Право учешћа на конкурс имају кандидати који су завршили први степен струковних студија (са 180 ЕСПБ) одговарајућег студијског програма.

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (може оверена фотокопија)
 • Уверење о дипломирању или диплома о завршеним основним струковним студијама (оверена копија)
 • Две слике димензија 3х4cm
 • Уплата од 3.000 динара за трошкове уписа у ову цену је урачунат индекс и два ШВ-20 обрасца
 • Уплата од 10.000 динара - прва рата школарине

Висина школарине за домаће држављане износи 60.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у десет једнаких годишњих рата.

Рокови за упис

Пријављивање и упис кандидата од 23. септембра до 14. октобра 2020. године

Студијски програми

Друмски саобраћај и транспорт

 • 32 самофинансирајући

Услови уписа

Право учешћа на конкурс имају кандидати који су завршили први степен струковних студија (са 180 ЕСПБ) одговарајућег студијског програма.

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (може оверена фотокопија)
 • Уверење о дипломирању или диплома о завршеним основним струковним студијама (оверена копија)
 • Две слике димензија 3х4cm
 • Уплата од 3.000 динара за трошкове уписа у ову цену је урачунат индекс и два ШВ-20 обрасца
 • Уплата од 10.000 динара - прва рата школарине

Висина школарине за домаће држављане износи 80.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у десет једнаких годишњих рата.

Рокови за упис

Пријављивање и упис кандидата од 23. септембра до 14. октобра 2020. године