Упис

Основне струковне студије

Студијски програми Б СФ Укупно
Друмски саобраћај 40 20 60
Машинство са модулима
Производно машинство 60 60 120
Заштита на раду
Инжењерска информатика
Укупно 100 80 180

Б - број студената из буџета

СФ - број студената који плаћају школарину

Услови уписа:

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену средњу техничку школу, гимназију III или IV степен стручне спреме:

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

Висина школарине за домаће држављане износи 42.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у шест једнаке годишње рате.

Након завршених основних струковних студија студентима се пружа могућност и даљег студирања на специјалистичким струковним студијама у овој школи.

Рокови за упис:

Конкурсни рокови Први конкурсни рок Други конкурсни рок
Пријављивање кандидата од 24 - 29.06.
2020. године
од 01 - 04.09.
2020. године
Полагање пријемног испита 02. јула 2020. године
у 12.00 часова
07. септембра 2020. године
у 12.00 часова
Упис кандидата од 06 - 15. јула
2020. године
од 10 - 18. септембра
2020. године

Студенти који стекну право на упис подносе следећу документацију:


Специјалистичке струковне студије и Мастер струковне студије

Студијски програми СФ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Заштита на раду 16
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара 16
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Друмски саобраћај и трансорт 32

СФ - број студената који плаћају школарину

Услови уписа:

Право учешћа на конкурс имају кандидати који су завршили први степен струковних студија (са 180 ЕСПБ) одговарајућег студијског програма.

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: висина школарине за домаће држављане износи 60.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у десет једнаких годишњих рата.

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: висина школарине за домаће држављане износи 90.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у десет једнаких годишњих рата.

Рокови за упис:

Пријављивање и упис кандидата од 23. септембра до 14. октобра 2020. године


Информатор можете преузети овде