АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Основни подаци о одсеку

Назив одсека:

Академија струковних студија косовско метохијска - Одсек Урошевац - Лепосавић

Адреса одсека:

24. Новембра бб, 38218 Лепосавић, Република Србија

Телефони:

Руководилац Одсека: 028/84-103

Секретар: 028/84-108

Студентска служба: 028/84-106

Факс:

028/84-106

Руководилац Одсека:

др Предраг Станојевић, професор струковних студија

Жиро рачун:

200-3278980101994-44

Web:

www.vtsurosevac.com

E-mail:

office.urosevac@akademijakm.edu.rs

Чланови савета школе:

Руководство академије: