ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОДСЕКУ

Назив одсека:

Академија струковних студија косовско метохијска - Одсек Урошевац - Лепосавић

Адреса одсека:

24. Новембра бб, 38218 Лепосавић, Република Србија

Телефони:
Руководилац Одсека:

др Предраг Станојевић, професор струковних студија

Жиро рачун:

200-3278980101994-44

Web:

www.vtsurosevac.com

E-mail:

office.leposavic@akademijakm.edu.rs

Чланови савета школе:
Чланови из реда наставног особља:
др Радмила Тркља - професор струковних студија
др Бобан Дашић - професор струковних студија
др Жељко Девић - професор струковних студија
др Мирјана Гаљак - професор струковних студија
др Бојан Стојчетовић - професор струковних студија
др Мартина Петковић - предавач
др Небојша Васић - наставник практичне наставе
Бојана Милосављевић - наставник вештина
Јелена Рајовић - предавач
Чланови из реда ненаставног особља:
Срђан Ковачевић - дипломирани инжењер
Чланови именовани испред Републике Србије:
др Игор Симић
Драган Бараћ
Милена Мијаиловић
Мирјана Георгијев
Ирена Станић
Тања Станковић
Чланови из реда студентског парламента:
Алекса Маринковић
Теодора Гвоздић
Никола Јакшић
Руководство академије: