АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Основни подаци о школи

Назив школе:

Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу

Адреса школе:

24. Новембра бб, 38218 Лепосавић, Република Србија

Телефони:

Директор: 028/84-103

Помоћник директора за наставу: 028/84-105

Секретар: 028/84-108

Студентска служба: 028/84-106

Факс:

028/84-106

В.Д. Директор:

др Предраг Станојевић, професор струковних студија

Секретар:

Милорад Ристић, дипломирани правник

Помоћник директора за наставу:

др Ненад Марковић, предавач

Шефови студијских програма:

мр Влатко Вуковић, шеф студијског програма Друмски саобраћај - основне струковне студије

др Милан Мутавџић, шеф студијског програма Машинство - основне струковне студије

др Мирјана Гаљак, шеф студијског програма Заштита на раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара - специјалистичке струковне студије

др Предраг Ралевић, шеф студијског програма Друмски саобраћај и транспорт - мастер струковне студије

Жиро рачун:

840-2117666-48

ПИБ:

101262966

Шифра делатности:

85.42 Високо образовање-први и други степен високог образовања

Матични број:

09027173

Регистарски број:

2420013910

Web:

www.vtsurosevac.com

E-mail:

vtsssustanova@vtsurosevac.com

Чланови савета школе: