Јавне набавке

Штампања материјала – приручника, брошура и лифлета за промоцију студијског програма у оквиру ERASMUS + TRAFSAF пројекта

Рок за доставу понуда: 08.07.2020. до 12:00 часова, отварање понуда 08.07.2020. у 12:30

Документација:

Статус: Затворен

Штампања материјала – приручника, брошура и лифлета за промоцију студијског програма у оквиру ERASMUS + TRAFSAF пројекта

Рок за доставу понуда: 08.07.2020. до 12:00 часова, отварање понуда 08.07.2020. у 12:30

Документација:

Статус: Затворен

Штампања материјала – приручника, брошура и лифлета за промоцију студијског програма у оквиру ERASMUS + SWARM пројекта

Рок за доставу понуда: 08.07.2020. до 12:00 часова, отварање понуда 08.07.2020. у 12:30

Документација:

Статус: Затворен

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ОПЈН 1/2019
Набавка рачунарске опреме, софтвера и лабораторијске опреме, по партијама-ОПЈН 1/2019.

Рок за доставу понуда: 17.06.2019. до 10:00 часова, отварање понуда 17.06.2019. у 10:30

Документација:

Статус: Затворен

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда за набавку добара у оквиру Ерасмус пројекта "TRAFSAF"

Рок за доставу понуда: 13.05.2019. до 12:00 часова, отварање понуда 13.05.2019. у 12:15

Документација:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - канцеларијски материјал

Рок за доставу понуда: 08.04.2019. до 12:00 отварање понуда 08.04.2019. до 12:15

Документација:

Статус: Отворен

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - канцеларијски материјал

Рок за доставу понуда: 14.02.2018. до 12:00 отварање понуда 14.02.2018. до 12:15

Документација:

Статус: Затворен

Обавештење о закљученом угоору за јавну набавку ЈНД бр. 1/2017
Набавка рачунарске опреме и софтвера ЈНД бр. 1/2017

Рок за доставу понуда: 03.05.2017. до 10:00 часова, отварање понуда 03.05.2017. у 10:30

Документација:

Статус: Затворен

План јавних набавки

Документација: План јавних набавки

Статус: Затворен

Одлука о додели уговора за јавну набавку ЈНД бр. 1/2017

Документација: Одлука о додели уговора

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - канцеларијски материјал

Рок за доставу понуда: 13.02.2017. до 12:00 отварање понуда 13.02.2017. до 12:15

Документација: Конкурсна документација

Статус: Затворен

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - канцеларијски материјал

Рок за доставу понуда: 03.02.2016. до 12:00 отварање понуда 03.02.2016. до 12:15

Документација: Конкурсна документација

Статус: Затворен

Обавештење о додели уговора