АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Распоред наставе

Основне струковне студије

    Тренутно нема распореда.

Специјалистичке струковне студије

    Тренутно нема распореда.

Мастер струковне студије

    Тренутно нема распореда.