Распореди наставе

Основне струковне студије

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Производно машинство

Прва година

Друга година

Трећа година

Заштита на раду

Прва година

Друга година

Трећа година

Инжењерска информатика

Прва година

Друга година

Трећа година

Друмски саобраћај

Прва година

Друга година

Трећа година

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Производно машинство

Прва година

Друга година

Трећа година

Заштита на раду

Прва година

Друга година

Трећа година

Инжењерска информатика

Прва година

Друга година

Трећа година

Друмски саобраћај

Прва година

Друга година

Трећа година


Специјалистичке струковне студије

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Заштита на раду

Прва година

Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Прва година

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Заштита на раду

Прва година

Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Прва година


Мастер струковне студије

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Друмски саобраћај и транспорт

Прва година

Друга година

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Друмски саобраћај и транспорт

Прва година

Друга година