ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ УРОШЕВЦА
са привременим седиштем у Лепосавићу
ВТШСС УРОШЕВАЦ
са п.с. у Лепосавићу

Распоред наставе