АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

ОСС Друмски саобраћај и транспорт

НИВО СТУДИЈА:

Основне струковне студије

ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:

Струковни инжењер саобраћаја

ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:

Техничко-технолошко

НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:

Друмски саобраћај

ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:

три године / шест семестра

УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:

180 ЕСПБ

НАСТАВНИ ПЛАН:

Акредитован 2021

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

ЦИЉЕВИ и КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

  • планирање и организација транспортних процеса (у теретном, путничком и јавном градском транспорту),
  • планирање и организација процеса одржавања возила,
  • организација рада возних паркова,
  • логистика и логистички процеси,
  • регулисање саобраћаја на путној мрежи,
  • безбедност саобраћаја,
  • планирање саобраћаја и транспорта,
  • менаџмент у саобраћају.
drumski saobracaj

Сврха студијског програма Друмски саобраћај је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и занимања, тј. њихово оспособљавање за квалитетан стручан рад на практичним задацима анализе безбедности и регулисање саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја у друштвеном систему, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта

Студије су организоване са циљем да се студенти оспособе за самостално обављање послова и задатака из области саобраћаја, као и да се привреди обезбеде квалитетни стручњаци који директно могу да се укључе у праксу.

Наставници и сарадници

др Предраг
Станојевић

др Предраг Станојевић

Професор струковних студија

stanojevicpredrag@yahoo.com

др Ненад
Марковић

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

др Предраг
Ралевић

др Предраг Ралевић

Професор струковних студија

ralevicpredrag@gmail.com

др Бојан
Јовановић

др Бојан Јовановић

Професор струковних студија

bojanjovanovic85@hotmail.com

др Вељко
Радичевић

др Вељко Радичевић

Виши предавач

veljkoradi@gmail.com

др Срђан
Јовић

др Срђан Јовић

Редовни професор

jovic003@gmail.com

др Милан
Ђорђевић

др Милан Ђорђевић

Доцент

milan.djordjevic@pr.ac.rs

др Драган
Јовановић

др Драган Јовановић

Редовни професор

др Драгана
Ваљаревић

др Драгана Ваљаревић

Ванредни професор

мр Влатко
Вуковић

мр Влатко Вуковић

Предавач

vukvlatko@gmail.com

Јелена
Рајовић

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com

Александар
Скулић

Александар Скулић

Наставник практичне наставе

aleksandarskulic@gmail.com

Небојша
Васић

Небојша Васић

Наставник практичне наставе

v_nebojsaobracajni@yahoo.com

Драгана
Јакшић

Драгана Јакшић

Наставник практичне наставе

draganajaksic@vtsurosevac.com

Миливоје
Јовановић

Миливоје Јовановић

Наставник практичне наставе

milivoje.s.jovanovic@gmail.com

Милош
Милуновић

Милош Милуновић

Наставник практичне наставе

milunovic-milos@open.telekom.rs