АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

ССС Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

НИВО СТУДИЈА:

Специјалистичке струковне студије

ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:

Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:

Техничко-технолошко

НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:

једна године / два семестра

УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:

60 ЕСПБ

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

ЦИЉЕВИ и КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

Сврха Студијског програма је да се школују стручњаци који ће изграђивати окружење у којем ће се промовисати основни циљеви који се огледају у заштити на раду, заштити животне средине и заштити општих друштвених интереса, што заједно доприноси подизању укупног квалитета живота.

zastita na radu

Студијски програм Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области заштите на раду.

У складу са Мисијом школе, Студијски програм омогућава приступачно и савремено, високо квалитетно образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца. Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују специјалисти стуковни инжењери заштите од катастрофалних догађаја и пожара који поседују компетентност, компарабилност и компетитивност у европским и светским оквирима.

Наставници и сарадници

др Предраг
Станојевић

др Предраг Станојевић

Професор струковних студија

stanojevicpredrag@yahoo.com

др Ненад
Марковић

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

Јелена
Рајовић

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com

др Мирјана
Гаљак

др Мирјана Гаљак

Професор струковних студија

marta7@ptt.rs

др Јелена
Ђокић

др Јелена Ђокић

Ванредни професор

др Љиљана
Бујић Трумбуловић

др Љиљана Бујић Трумбуловић

Професор струковних студија

ljiljanatrumbulovic@gmail.com