Јавне одбране

Милановић Игор - одбрана Мастер рада

Дана 20.09.2023. године у 10:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Милановић Игор јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Oргaнизaциja рaдa лoгистичкoг цeнтрa – студиja случaja
 • Ментор: др Небојша Васић
Богућанин Хамза - одбрана Мастер рада

Дана 20.09.2023. године у 10:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Богућанин Хамза јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Структурa и функциja интeрмoдaлнoг тeрминaлa – студиja случaja
 • Ментор: др Небојша Васић
Дурлевић Славка - одбрана Мастер рада

Дана 06.03.2023. године у 12:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Дурлевић Славка јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Улога логистичких центара у ланцу снабдевања - студија случаја
 • Ментор: др Небојша Васић
Драган Ракић - одбрана Мастер рада

Дана 18.10.2022. године у 11:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Драган Ракић јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Стратегија безбедности саобраћаја у Србији "сачувај животе"
 • Ментор: др Предраг Станојевић
Ненад Миливојевић - одбрана Мастер рада

Дана 18.10.2022. године у 11:30 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Ненад Миливојевић јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Вожња у алкохолисаном стању и ризик од настанка саобраћајне незгоде
 • Ментор: др Предраг Станојевић
Александар Рашковић - одбрана Мастер рада

Дана 22.09.2022. године у 11:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Александар Рашковић јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Избор локације логистичких центара применом математичких метода
 • Ментор: др Небојша Васић
Никола Драгосавац - одбрана Мастер рада

Дана 22.09.2022. године у 11:30 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Никола Драгосавац јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Анализа модела логистичких ланаца у мрежи робно-транспортних центара
 • Ментор: др Небојша Васић
Грујић Страхиња - одбрана Мастер рада

Дана 03.02.2022. године у 10:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Грујић Страхиња јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: AНАЛИЗА РАЗВОЈА И ПРИМЕНА АУТОНОМНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ЊИХОВО ФУНКЦИОНИСАЊЕ
 • Ментор: др Ненад Марковић
Лазар Јанићијевић - одбрана Мастер рада

Дана 28.12.2021. године у 12:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Лазар Јанићијевић јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Карактеристике обука и развијање плана безбедности када се обавља транспорт опасне робе са високом потенцијалном опасношћу
 • Ментор: др Предраг Ралевић
Лазар Миливојевић - одбрана Мастер рада

Дана 28.12.2021. године у 13:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Лазар Миливојевић јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Употреба метода обезбеђења робе у технологији транспорта терета у друмском саобраћају
 • Ментор: др Предраг Ралевић
Стојковић Страхиња - одбрана Мастер рада

Дана 30.11.2021. године у 10:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Стојковић Страхиња јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: УПОТРЕБА КАМЕРА У САОБРАЋАЈУ СА АКСПЕКТА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 • Ментор: др Ненад Марковић
Павловић Александар - одбрана Мастер рада

Дана 20.10.2021. године у 11:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Павловић Александар јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Савремени приступ управљању системом безбедности саобраћаја у транспортним предузећима
 • Ментор: др Предраг Станојевић
Стефановић Александар - одбрана Мастер рада

Дана 30.09.2021. године у 10:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Стефановић Александар јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Сателитска навигација и аутоматско праћење возила и њихов утицај на управљање возним парком у поштанском саобраћају
 • Ментор: др Ненад Марковић
Јовановић Љубиша - одбрана Мастер рада

Дана 30.09.2021. године у 10:30 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Јовановић Љубиша јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Стратегија безбедности саобраћаја града Београда
 • Ментор: др Предраг Станојевић
Шућур Никола - одбрана Мастер рада

Дана 30.09.2021. године у 11:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Шућур Никола јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Припрема људи за учешће у саобраћају са посебним освртом на оспособљавање кандидата за возаче
 • Ментор: др Предраг Станојевић
Дробњаковић Војин - одбрана Мастер рада

Дана 12.07.2021. године у 10:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Дробњаковић Војин јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: САВРЕМЕНИ КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ И ЊИХОВА УЛОГА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ПАМЕТНИХ РАСКРСНИЦА
 • Ментор: др Ненад Марковић
Александра Златановић - одбрана Мастер рада

Дана 12.07.2021. године у 12:00 часова у просторијама Академије струковних студија косовско метохијска, Одсек Урошевац – Лепосавић кандидат Александра Златановић јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: ПРИМЕНА НОВОГ СИСТЕМА ОБУКЕ ВОЗАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 • Ментор: др Предраг Станојевић
Мојсиловић Јован - одбрана Мастер рада

Дана 15.12.2020. године у 12:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Мојсиловић Јован јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: Анализа криминалистичко-форензичких аспеката саобраћајних незгода на територији града Крагујевца
 • Ментор: др Вељко Радичевић
Миленковић Марко - одбрана Мастер рада

Дана 01.12.2020. године у 12:30 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Миленковић Марко јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
 • Ментор: др Предраг Станојевић
Наташа Премовић - одбрана Мастер рада

Дана 10.11.2020. године у 12:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Наташа Премовић јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТЕШКИХ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
 • Ментор: др Предраг Станојевић
Михајловић Небојша - одбрана Мастер рада

Дана 09.11.2020. године у 12:00 часова у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу кандидат Михајловић Небојша јавно ће обавити одбрану:

 • Тема: АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ВОЂЕЊЕ И НАДЗОР ВОЗОВА (ERTMS/ETCS) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 • Ментор: др Ненад Марковић