Активности у ELEMEND пројекту

ЕКСТЕРНИ МОНИТОРИНГ ЕЛЕМЕНД ПРОЈЕКТА

Екстерни мониторинг реализованих активности у оквиру ЕЛЕМЕНД пројекта одржан је 14.05.2020. године. Услед ситуације са корона вирусом, одржан је видео састанак путем Скајпа. Састанку, поред представика наше школе и представника осталих установа, учествовали су и координатор пројекта госпођа Афродита Ктена, Надежда Кучуна као и два екстерна оцењивача, професор Евангелос Христофороу са Електротехничког факултета Националног техничког универзитета у Атини и професор Василиос Тсиантос са Одсека за физику, Грчког међународног универзитета. На састанку су представљене све активности и обавезе које је наша установа имала у оквиру пројекта. Како је ЕЛЕМЕНД у својој завешној фази, овом приликом сумиране су и анализиране све тачке пројекта као и радних пакета.

ПОСЕТА ЕУ ПАРТНЕРА

Унутрашња контрола пројекта једна је од активности која је планирана у оквиру пројекта ЕЛЕМЕНД. Представница партнера пројекта из Европске уније, госпођа Надежда Куничина, са Техничког Универзитета Рига, посетила је нашу школу 20.01.2020. Сврха посете је била да се сагледају исходи пројекта који је у својој завршној фази. Госпођа Куничина је имала прилику да се упозна са нашим начином рада као и да посети лабораторије које су опремљене средствима из ЕЛЕМЕНД пројекта.

INFO DAY

Info day regarding all ERASMUS+ projects we are participating in was organized in TCASU premises on 26.11.2019. including ELEMEND project. The participants of this info day were students and teaching and administrative staff of TCASU. Participants were informed about all TCASU ELEMEND project activities, and about the next steps that need to be taken for the successful realization of the project. Mr. Goran Lazic, KEO officer, ERASMUS+ office Kosovo*, also participated the meeting, and he was very pleased with our activities and we got the support to continue with good practice. UN representative in Municipality Leposavic, Dzogovic Sonja also participated the meeting.

РАДНИ САСТАНАК НА УНИВЕРЗИТЕТУ ВИГО - ШПАНИЈА

У периоду од 21. до 22. фебруара на Универзитету Виго у Шпанији одржан је радни састанак у оквиру ЕЛЕМЕНД пројекта којем су присуствовали и професори наше школе. Радни састанак на Универзитету Виго био је посвећен новим техникама извођења наставе- односно учења. Представљени су принципи микро учења. На састанку је договорено да се за потребе пројекта, а као једна од обавеза партнера у оквиру пројектних задатака, креира заједничка MOODLE платформа која ће бити на располагању наставницима и студентима. Овакав вид наставе већ је неко време присутан у земљама Европске уније, те се у складу са пројектним циљевима настоји да се овим путем побољша сам процес наставе и у земљама Западног Балкана.

КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК ELEMEND ПРОЈЕКТА

Координациони састанак ELEMEND пројекта одржан је на BURCH Универзитету у Сарајеву, у периоду од 27. до 28. новембра 2018. године. На састанку се расправљало о новим студијским програмима и предметима који се требају развити у оквиру ELEMEND пројекта. Такође, говорило се и о процесу акредитације, о препрекама са којима се партнери сусрећу и о томе како их превазићи. Посебан нагласак је стављен на сам менаџмент пројекта. Састанак је завршен уз заједничку констатацију свих партнера учесника да су до сада испуњени углавном сви пројектни задаци и да са таквом праксом треба наставити и убудуће.

ДРУГИ ИФОРМАТИВНИ ДАН (Info day) ELEMEND ПРОЈЕКТА

У сарадњи са пројектним партнерима, Универзитетом у Приштини-Косовска Митровица, 7. новембра 2018. године Висока техничка школа струковних студија Урошевац- Лепосавић организовала је други по реду информативни дан ELEMEND пројекта. Циљ овог скупа је био да се студенти универзитета, високе школе као и наставно и ненаставно особље упознају са циљевима ELEMEND пројекта. Учесници су упознати са досадашњим достигнућима у оквиру пројектних активности, као и са будућим активностима које се требају реализовати у наредом периоду.

МОНИТОРИНГ ELEMEND ПРОЈЕКТА

Као део редовне активности у оквиру ELEMEND пројекта подразумева се и редовна контрола/мониторинг од стране НЕО на Косову. Прва посета/контрола оваквог типа одржана је 25.09.2018. године у просторијама Факултета техничких наука. Мониторинг је организован на захтев господина Горана Лазића, националног ерасмус службеника, а у сарадњи са нашим пројектним партнерима са УПКМ. Овом приликом наша установа је представила све активности и задатке у оквиру ELEMEND пројекта, како оне завршене тако и оне планиране за убудуће. Ова активност спада у редовне активности ELEMEND пројекта.

ДРУГА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ELEMEND ПРОЈЕКТА ОДРЖАНА У БЕЧУ

На Техничком универзитету у Бечу, у периоду од 21. до 22. јуна одржана је друга радионица ELEMEND пројекта, којој је присуствовао и наш тим професора. На овој радиници сви партнери из земаља Западног Балкана представили су нацрте својих нових студијских програма који се требају оформити у оквиру ELEMEND пројекта. Расправљало се о увођењу нових наставних предмета као и о унапређењу садржаја већ постојећих предмета који су директно везани за исход ELEMEND пројекта. Овом приликом наше колеге су представиле план наше институције у оквиру пројекта, а то је отварање новог студијског програма специјалистичких струковних студија под радним насловом НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ.

ПРВИ ИНФОРМАТИВНИ ДАН (Info day) ELEMEND ПРОЈЕКТА

Први информативни дан ELEMEND пројекта одржан је 23.05.2018. у просторијама Техничког факултета Универзитета Приштина-Косовска Митровица. На заједничком састанку који су организовали ВТШШ Урошевац и УПКМ разговарало се о новом ELEMEND пројекту, циљевима, исходима и будућим плановима. Састанку су , поред представника обе институције, присуствовали и људи из привреде који су непосредно везани за исход самог пројекта. Циљ овог информативног дана је био да се потенцијални будући сарадници у привреди упознају са циљевима и исходима ELEMEND пројекта. Овом приликом добили смо веома значајне информације и препоруке од људи из привреде о томе у ком смеру треаба ићи са новим наставним програмима. Такође, дошло се до закључка да се већи акценат треба ставити на практичну оспособљеност будућих инжењера, чиме би они одмах након завршетка студија били спремни за рад у привреди.

РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ELEMEND ПРОЈЕКТА ОДРЖАНА У НОВОМ САДУ

На Факултету техничких наука у Новом Саду, у периоду од 12-13 априла 2018. године одржана је прва радионица у оквиру ELEMEND пројекта, којој је присуствовао и наш тим професора. Овом приликом сви партнери из земаља Западног Балкаба представили су своје институције, постојеће планове и програме као и предмете који су у директној вези са исходом ELEMEND пројекта. Партнери из ЕУ поделили су са нама своја искуства из ове области, и том приликом добили смо значајне смернице за вудуће кораке које требамо предузети у циљу остваривања позитивног исхода пројекта.

УВОДНИ САСТАНАК (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE ELEMEND пројекта

Уводни састанак (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE ELEMEND пројекта-Развој студијских програма из области тржишта електричне енергије и инжењерског образовања у земљама Западног Балкана одржан је на TEISTE у Псахни, Грчка, од 17. до 18. јануара 2017. године. Пројекат финансира Европска комисија у оквиру Ерасмус плус програма, а чини га конзорцијум од 15 партнера. Као један од партнера, Висока техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић је имала прилику да се представи свој досадашњи рад и активности. На састанку су представљени радни пакети пројекта, носиоци радних пакета као и обавезе свих партнера у оквиру пројекта. Циљ пројекта је акредитација нових студијиских програма из области тржишта електричне енергије.

УГОВОР О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Висока Техничка школа струковних студија Урошевац-Лепосавић склопила је Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Директоратом ЕПС ЈП Електрокосмет Приштина - Електродистрибуција Косовска Митровица. Циљ сарадње је унапређење наставе и научно истраживачког рада, ангажовање кадровских и организационих ресурса на осавремењавању наставних и ваннаставних активности студената као и организовања стручне праксе, односно практичне наставе студената ВТШСС Урошевац у ЕПС ЈП Електрокосмет Приштина - Електродистрибуцији Косовска Митровица.