Активности у TRAFSAF пројекту

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Урошевац - Лепосавић расписује конкурс у оквиру пројекта TRAFSAF за финансирање мобилности студената за стручну праксу.

ВЕБИНАР

Пројектом TRAFSAF планирано је да се одржи неколико састанака чији циљ је размена идеја и искустава са осталих пројеката у којима су учествовали партнери. Један од ових састанака одржан је 30.09.2020. године, који је услед новонастале ситуације организован онлајн. Вебинару су присуствовали сви партнери са пројекта, који је такође био отворен и за јавност. Овом приликом размењена су искуства са сличних пројеката чији су учесници партнери са пројекта TRAFSAF. Овакав вид информисања и размене искустава омогућава упознавање са пројектима сличног карактера, а чија искуства се могу применити у неким наредним пројектима.

МОНИТОРИНГ TRAFSAF ПРОЈЕКТА

Као део редовне активности у оквиру TRAFSAF пројекта подразумева се и редован мониторинг од стране НЕО на Косову. Друга посета оваквог типа, у форми саветодавног мониторинга, одржана је 24.06.2020. године у просторијама Факултета техничких наука. Мониторинг је организован на захтев господина Горана Лазића, националног ЕРАСМУС службеника, а у сарадњи са нашим пројектним партнерима са УПКМ. Овом приликом наша установа је представила реализоване активности и задатке који су предвиђени у оквиру TRAFSAF пројекта, као и активности које су планиране за наредни период.

ОБУКА НАСТАВНОГ ОСОБЉА

Четврта обука наставног особља ТРАФСАФ пројекта- „нове наставне методе и најбоље праксе у области безбедности саобраћаја“ одржана је у Будимпешти, на Универзитету Обуда (ОУ), факултету за безбедност и машинство- Банки Донат (БГК), од 10. до 12. децембра 2019. Обуку је водиола др Агота Дрегелии-Кисс, ванредни професор.Циљ обуке је био да се партнери из земаља Западног Балкана упознају са најрелевантнијим питањима која се тичу примене иновативних наставних метода, употребе савремених наставних средстава и примену ИТ у настави.

INFO DAY

Info day regarding all ERASMUS+ projects we are participating in was organized in TCASU premises on 26.11.2019. including TRAFSAF project. The participants of this info day were students and teaching and administrative staff of TCASU. Participants were informed about all TCASU TRAFSAF project activities, and about the next steps that need to be taken for the successful realization of the project. Mr. Goran Lazic, KEO officer, ERASMUS+ office Kosovo*, also participated the meeting, and he was very pleased with our activities and we got the support to continue with good practice. UN representative in Municipality Leposavic, Dzogovic Sonja also participated the meeting.

ПОСЕТА ТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ МАДРИД, ШПАНИЈА

У периоду од 24. до 26. Септембра 2019. године представници наше школе боравили су на Техничком универзитеу Мадрид, Шпанија. Сврха посете је била обука наставног особља као део редовних активности TRAFSAF пројекта. Партнери из земаља Западног Балкана имали су прилику да се упознају са начином рада Универзитета, наставним праксама и методама. Такође, полазници обуке посетили су Центар за безбедност саобраћаја који функционише у оквиру Универзитета.

ОБУКА НАСТАВНОГ ОСОБЉА

У периоду од 25. до 27. јуна 2019. године представници наше школе боравили су на Технолошком универзитету Лублин, Пољска. Сврха посете је била обука наставног особља као део редовних активности TRAFSAF пројекта. Партнери из земаља Западног Балкана имали су прилику да се упознају са начином рада Универзитета, наставним праксама и методама. Такође, уприличена је и посета Центру за контролу саобраћаја у Лублину.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА TRAFSAF У БАЊА ЛУЦИ

17. 04.2019. године представници наше школе боравили су на Факултету Безбједносних Наука у Бања Луци. Том приликом промовисан је ERASMUS+ пројекат - Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија - TRAFSAF (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies).На промоцији су представљени циљеви и очекивани исходи пројекта, као и улога наше институције на пројекту. Такође, представљени су партнери из Европске уније и земаља Западног Балкана који ће својим активним учешћем, заједно са нашом школом, допринети постизању крајњег циља пројекта - унапређењу студијског програма основних струковних студија из облати безбедности саобраћаја. Поред студената Факултета Безбједносних Наука Бања Лука, промоцији је присуствовало академско и административно особље ове установе.

САСТАНАК У МАРИБОРУ

У оквиру редовних активности TRAFSAF пројекта, у периоду од 09.04. до 11.04.2019. године, на Универзитету у Марибору одржана је радионица којој је присуствовао и тим из наше школе. На састанку се расправљало о студијским програмима из области безбедности саобраћаја који су заступљени на универзитетима партнера Западног Балкана. Партнери из Европске Уније су поделили своја искуства и праксе које примењују на студијским програмима. Овом приликом одржани су редовни састанци Управног Одбора и Менаџмента пројекта.

МОНИТОРИНГ TRAFSAF ПРОЈЕКТА

Као део редовне активности у оквиру TRAFSAF пројекта подразумева се и редовна контрола/мониторинг од стране НЕО на Косову. Прва посета/контрола оваквог типа одржана је 27.03.2019. године у просторијама Факултета техничких наука. Мониторинг је организован на захтев господина Горана Лазића, националног ERASMUS+ службеника, а у сарадњи са нашим пројектним партнерима са УПКМ. Овом приликом наша установа је представила све активности и задатке који су предвиђени у оквиру TRAFSAF пројекта.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА TRAFSAF

11.03.2019. године у просторијама Високе техничке школе Урошевац – Лепосавић одржана је промоција ERASMUS+ пројектa - Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија- TRAFSAF (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies). На промоцији су представљени циљеви и очекивани исходи пројекта. Такође, представљени су партнери из Европске уније и земаља Западног Балкана који ће својим активним учешћем, заједно са нашом институцијом, допринети постизању крајњег циља пројекта- а то је унапређење студијског програма основних струковних студија из облати безбедности саобраћаја. Промоцији су присуствовали студенти и наставници ВТШСС Урошевац – Лепосавић.

САСТАНАК У БРИСЕЛУ

У периоду од 28. до 29. јануара 2019. године у Бриселу је одржан састанак носиоца пројекта у оквиру Ерасмус+ програма изградња капацитета у високом образовању. Састанку је присуствовао и представник наше школе а поводом ТРАФСАФ (TRAFSAF) пројекта. На састанку се расправљало о имплементацији, менаџменту као и о осталим активностима које се тичу пројекта. Организатор састанка је ЕАЦЕА (EACEA-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Европске комисије.

УВОДНИ САСТАНАК (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE TRAFSAF пројекта

Уводни састанак (Kick-off meeting) Erasmus+ CBHE TRAFSAF пројекта Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија- (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies) одржан је од 15.01. до 16.01.2019. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици- Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Пројекат финансира Европска комисија у оквиру Ерасмус плус програма,а чини га конзорцијум од 16 партнера, четири из земаља чланица Европске уније и 12 из земаља Западног Балкана. Носилац пројекта је Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Као један од партнера, Висока техничка школа струковних студија Урошевац – Лепосавић је имала прилику да на уводном састанку представи свој досадашњи рад и активности као и будуће планове везане за унапређење наставе. На састанку су представљени радни пакети пројекта, носиоци радних пакета као и обавезе свих партнера у оквиру пројекта.