ОСС Друмски саобраћај

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 12111 Енглески језик 1 I 2 2 7
2 12112 Примењена математика 1 I 3 3 8
3 12113 Техничко цртање I 2 2 7
4 12114 Рачунари и програмирање I 3 3 8
5 12211 Енглески језик 2 II 2 2 6
6 12212 Примењена математика 2 II 2 2 6
7 12223 Статика II 2 2 6
8 12224 Компјутерска графика II 2 2 6
9 12225 Увод у саобраћај и транспорт II 2 2 6
ДРУГА ГОДИНА
10 12321 Кинематика и Динамика III 2 2 6
11 12322 Моторна возила III 2 2 6
12 12333 Теорија и регулисање саобраћајних токова III 2 2 7
13 12334 Организација друмског транспорта III 2 2 6
14   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3)        
14.1 12355 Отпорност материјала III 2 2 5
14.2 12356 Бука и вибрације III 2 2 5
14.3 12357 Информациони системи III 2 2 5
15 12431 Безбедност саобраћаја IV 3 3 8
16 12432 Транспортне мреже IV 2 3 7
17 12433 Стручна пракса IV     3
18 12434 Транспорт опасног терета IV 3 2 7
19   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3)        
19.1 12455 Електротехника са електроником III 2 2 5
19.2 12456 Обновљиви извори енергије III 2 2 5
19.3 12457 Машински елементи III 2 2 5
ТРЕЋА ГОДИНА
20 12531 Шпедиција V 3 2 6
21 12532 Технологија друмског транспорта V 3 2 6
22 12533 Паркирање и терминали у друмском саобраћају V 2 3 6
23 12524 Међународни прописи за друмски саобраћај V 2 2 6
24   Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2)        
24.1 12565 Роба у транспорту V 2 2 6
24.2 12566 Интегрални транспорт V 2 2 6
25 12631 Јавни градски транспорт путника VI 2 2 5
26 12622 Мотори СУС VI 2 3 5
27   Изборни предмет 4 (бира се 2 од 5)        
27.1 12663 Основи планирања саобраћаја VI 2 2 5
27.2 12664 Логистика транспорта VI 2 2 5
27.3 12665 Безбедност саобраћаја - методе и анализе VI 2 2 5
27.4 12666 Операциона истраживања VI 2 2 5
27.5 12667 Базе података VI 2 2 5
28 12626 Завршни рад VI     10
Укупно ЕСПБ 180