ОСС Машинство - модул: Инжењерска информатика

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 11111 Енглески језик 1 I 2 2 6
2 11112 Примењена математика 1 I 3 3 8
3 11123 Техничко цртање I 2 2 8
4 11134 Рачунари и програмирање I 3 3 8
5 11211 Енглески језик 2 II 2 2 6
6 11212 Примењена математика 2 II 2 2 6
7 11223 Компјутерска графика II 2 2 6
8 11224 Статика II 2 2 6
9 11235 Електротехника са електроником II 2 2 6
ДРУГА ГОДИНА
10 11321 Машински материјали III 2 2 6
11 11332 Индустријски менаџмент III 2 2 5
12 11323 Информациони системи III 2 2 6
13 11334 Кинематика и Динамика III 2 2 6
14   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)        
14.1 12355 Моторна возила III 2 2 7
14.2 12356 Основи аутоматизације III 2 2 7
15 12431 Програмски језици IV 2 2 7
16   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)        
16.1 12452 Мотори СУС IV 2 3 8
16.2 12453 Управљање пројектима IV 2 3 8
17   Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2)        
17.1 13654 Управљање квалитетом производа IV 3 3 8
17.2 12655 Примењена хидраулика IV 3 3 8
18 12435 Базе података IV 3 2 7
ТРЕЋА ГОДИНА
19 11527 Одржавање техничких система V 2 2 5
20 14522 Практична настава V 1 2 3
21   Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2)        
21.1 14523 Безбедност на раду V 3 3 6
21.2 14524 Заштита животне средине V 3 3 6
22 14535 Оперативни системи V 2 2 6
23 14621 Интернет технологије V 3 2 7
24 15531 Стручна пракса V 3
25 12633 Рачунарске мреже VI 2 2 5
26 12434 Машински елементи VI 3 3 6
27 14526 Операциона истраживања VI 2 2 5
28 14622 Компјутерско моделирање и анализа конструкција VI 3 3 5
29 15626 Завршни рад VI     9
Укупно ЕСПБ 180