ОСС Машинство - модул: Заштита на раду

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 11111 Енглески језик 1 I 2 2 6
2 11112 Примењена математика 1 I 3 3 8
3 11123 Техничко цртање I 2 2 8
4 11134 Рачунари и програмирање I 3 3 8
5 11211 Енглески језик 2 II 2 2 6
6 11212 Примењена математика 2 II 2 2 6
7 11223 Компјутерска графика II 2 2 6
8 11224 Статика II 2 2 6
9 11235 Електротехника са електроником II 2 2 6
ДРУГА ГОДИНА
10 11321 Машински материјали III 2 2 6
11 11332 Индустријски менаџмент III 2 2 5
12 11323 Информациони системи III 2 2 6
13 11334 Кинематика и Динамика III 2 2 6
14   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)        
14.1 15341 Процесни уређаји III 2 2 7
14.2 15342 Бука и вибрације III 2 2 7
15 15431 Заштита при транспорту и складиштењу IV 2 2 7
16 15432 Заштита при руковању опасних материја IV 3 3 8
17   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)        
17.1 15453 Заштита од пожара и експлозија IV 3 3 9
17.2 15454 Менаџмент у заштити IV 3 3 9
18 15435 Заштита на раду IV 2 2 6
ТРЕЋА ГОДИНА
19 11527 Одржавање техничких система V 2 2 5
20   Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2)        
20.1 15542 Извори загађења радне и животне средине V 2 2 6
20.2 15543 Средства и опрема личне заштите V 2 2 6
21 15534 Практична настава V 1 2 3
22 15535 Електромагнетна зрачења V 3 2 7
23 15536 Корозија и ѕаштита V 2 2 6
24 15531 Стручна пракса V 3
25 15621 Обновљиви извори енергије VI 2 2 5
26   Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2)        
26.1 15632 Еко заштита у индустрији VI 2 2 5
26.2 15633 Микро клима и радна средина VI 3 3 5
27 15624 Заштита од опасног дејства електричне струје VI 2 2 5
28 15625 Заштита на машинама и уређајима VI 2 3 6
29 15626 Завршни рад VI     9
Укупно ЕСПБ 180