ССС Нове енергетске технологије

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В ОСТ. ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 СНЕТ11 Енглески језик - виши курс I 2 3 6
2 СНЕТ12 Методе истраживања и научнe комуникaциjе I 2 3 5
3 СНЕТ13 Обновљиви извори енергије I 3 2 6
4 СНЕТ14 Енергетска електроника у паметним мрежама I 3 2 6
5 СНЕТ15 Професионални ризик I 2 2 6
6   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)          
6.1 СНЕТ23 Безбедност и здравље на раду I 3 2 5
6.2 СНЕТ24 Заштита и спасавање I 3 2 5
7 СНЕТ21 Тржиште електричне енергије II 3 3 6
8   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)          
8.1 СНЕТ25 Енергетска ефикасност II 3 3 6
8.2 СНЕТ26 Технологија паметних мрежа II 3 3 6
9 СНЕТ22 Стручна пракса II 90 4
10 СНЕТ26 Специјалистички рад II 10
Укупно ЕСПБ 60